This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #1001

Sửa style cho tài liệu tham khảo

Added by nntan73 18 days ago. Updated 18 days ago.

Status: New Start Date: 09-03-2013
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

0%

Category: -
Target version: -
Resolution:
Votes: 0/0

Description

Kính chào anh chị em trong diễn đàn. Tôi cần viết phần tài liệu tham khảo (lại chót làm thủ công):

\begin{thebibliography}{99}
 \bibitem{TaiLieu01}{\it ABC} ABC 
 \bibitem{TaiLieu02}{\it ABCD} ABCD
\end{thebibliography}  

Kết quả

[1]_ ABC_ ABC
...

Nay muốn chuyển thành
1._ ABC_ ABC
...

thì phải làm như thế nào ạ? Tôi đã thử thêm
\bibliographystyle{amsplain}

nhưng khi dùng Xelatex để biên dịch thì kết quả vẫn như cũ.

History

Updated by nqt 18 days ago

  Hi! Mình có thể thêm phần sau, ở phần đầu tài liệu (trước \begin{document}):

  \makeatletter 
  \renewcommand\@biblabel[1]{#1.} 
  \makeatother
  

  , và mình cho một ví dụ nhé

  \documentclass{article}
  \usepackage{vntex}
  \makeatletter 
  \renewcommand\@biblabel[1]{#1.} 
  \makeatother
  \begin{document}
  \begin{thebibliography}{99}
   \bibitem{TaiLieu01}{\it ABC} ABC 
   \bibitem{TaiLieu02}{\it ABCD} ABCD
  \end{thebibliography} 
  \end{document}
  

  Hi vọng là đúng ý của bạn. :v

  Updated by nntan73 18 days ago

   Cám ơn bạn nhiều, mình chạy thử và đã được. Hy vọng rằng những câu hỏi sau cũng được bạn chỉ giúp nhiệt tình.