This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #114

certificate cho sinh viên lớp TeX free

Added by over 4 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 29-10-2008
Priority: Normal Due date: 26-11-2008
Assigned to: - % Done:

60%

Category: trang web: sử dụng ViệtTUG
Target version: TeX_Option_2008
Resolution: Rejected
Votes: 0/0

Description

Có cái certificate rất đẹp mà NASA gửi mình ở http://kyanh.zapto.org:9999/send_to_moon.pdf và cái certificate cho ViệtTUG ở hình bên dưới.

Làm thế nào để tạo một certificate cho các bạn sinh viên lớp TeX nhỉ?

 1. lưu giữ mã số để làm đối chứng sau này
 2. lưu giữ danh sách sinh viên cùng email liên hệ
 3. làm poster với logo và TeX support


Related issues

related to TeX - Problem #253: Tạo nhóm email liên lạc cho lớp TeX Closed 10-12-2008 28-12-2008

History

Updated by over 4 years ago

 • % Done changed from 0 to 10

Phiên bản đầu tiên của certifcate nhái theo send_to_moon.pdf. Có thầy hhp thì sẽ rất đẹp với PStricks...

Updated by over 4 years ago

 • Due date set to 26-11-2008
 • Status changed from New to Assigned
 • Target version set to TeX_Option_2008

Updated by almost 4 years ago

 • Status changed from Assigned to Rejected
 • % Done changed from 10 to 50
 • Resolution set to Rejected

Updated by almost 4 years ago

 • Status changed from Rejected to Reopened
 • Resolution deleted (Rejected)

Updated by almost 4 years ago

 • % Done changed from 50 to 60

Tìm được cách phát sinh hàng loạt phiên bản của Cert. cho nhiều sinh viên.

Updated by haiu almost 4 years ago

  Thầy cho anh em coi trước đi thầy. chứ đến khi in ra là hết góp ý.hìhì

  Updated by almost 4 years ago

   haiu wrote:

   Thầy cho anh em coi trước đi thầy. chứ đến khi in ra là hết góp ý.hìhì

   Chín người mười ý, chờ họ góp ý lâu lắm. Mình thấy được thì in ra thôi.

   Updated by over 3 years ago

   • Status changed from Reopened to Closed
   • Resolution set to Rejected