This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #124

WinShell 3.2.1 review

Added by over 4 years ago. Updated over 4 years ago.

Status: Closed Start Date: 02-11-2008
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: trình soạn thảo
Target version: TeX_Option_2008
Resolution:
Votes: 0/0

Description

Xem xét và so sánh bản WinShell 321 so với TeXMaker.
Tải về WinShell:

History

Updated by over 4 years ago

  Vài nhận xét về winshell
  1. winshell thật đẹp, các menu bố trí gọn gàng và làm cho màn hình làm việc rất thoáng
  2. xuất phát từ vấn đề cá nhân, winshell đã được 10 năm phát triển (bản đầu tiên 1998-01-22). Thật là một quá trình dài cho dự án miễn phí (mã nguồn không mở nhé!)
  3. có thể chạy portable không cần cài đặt
  4. Mặc dù hỗ trợ UTF8 nhưng đây không phải là hỗ trợ mặc định (giống như TeXMaker), nên sau một hồi không gõ được tiếng Việt bắt buộc mình vào trong phần Options để chỉnh lại
  5. việc tô màu tập tin tex không ấn tượng lắm. Ví dụ nó tô màu \begin{document} như là một cụm (?)
  6. có tính năng macro của winshell nhưng mình không thử. Liệu ta có thể làm được gì với macro?
  7. điều thất vọng lớn nhất là winshell không hỗ trợ hoàn thành lệnh. Các editor bây giờ đều có cả. Đây là lý do khiến người dùng TeX chưa có kinh nghiệm từ chối dùng editor này :)

  Updated by over 4 years ago

  • % Done changed from 0 to 20

  Updated by over 4 years ago

  • Status changed from New to Closed
  • Target version set to TeX_Option_2008
  • % Done changed from 20 to 100

  Thầy Chú ở Nha Trang đã thông báo cài gõ được tiếng Việt với TeXmaker trong *nix (dùng xvnkb). Tuyệt. Việc review WinShell tạm dừng ở đây vì những hạn chế của anh này.

  Tham khảo "bài trao đổi của dduyhai tại diễn đàn":t/boards/2/topics/show/10