This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Bug #188

SumatraPDF không xem được hình

Added by over 4 years ago. Updated over 4 years ago.

Status: Closed Start Date: 13-11-2008
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

0%

Category: hệ thống: trình xem .pdf
Target version: TeX_Option_2008
Resolution:
Votes: 0/0

Description

spdf (gọi tắt vậy) không xem được hình trong một tập tin .pdf. Thật ngẫu nhiên phát hiện ra điều này, khi xem luận văn của Viễn Hương trong lớp TeXOption (buổi 14)

Làm sao đây nhỉ?

History

Updated by over 4 years ago

 • Subject changed from SumatraPDF xem được hình to SumatraPDF không xem được hình

Updated by over 4 years ago

  Mình vừa download file luận văn về và xem bằng sumatrapdf ver 0.9.3 và adobe reader ver 9.0. Cả hai đều hiện hình rất tốt, ví dụ như hình 2.1 trang 25 của luận văn(trang 29 của file pdf), hình 3.1 trang 40(45). Tuy nhiên hình ở trang 16(20) thì không được scale tốt lắm nên bị tràn.

  Updated by over 4 years ago

   dduyhai wrote:

   Mình vừa download file luận văn về và xem bằng sumatrapdf ver 0.9.3 và adobe reader ver 9.0. Cả hai đều hiện hình rất tốt, ví dụ như hình 2.1 trang 25 của luận văn(trang 29 của file pdf), hình 3.1 trang 40(45). Tuy nhiên hình ở trang 16(20) thì không được scale tốt lắm nên bị tràn.

   Cảm ơn dduyhai. Lỗi mình gặp hôm trước là "không render được". Trên máy dùng windows của mình thì đúng như trên: bị tràn hình.

   Lấy mã nguồn luận văn này ra coi, thì thấy

   hình dvi/ps/pdf/ pdflatex
   h1 h1.eps (tốt) h1.pdf (tràn)
   h2 h2.eps (tốt) h2.png (tốt)
   h3 h3.eps (tốt) h3.png (tốt)

   Tất cả các hình png và pdf đều được sinh ra từ hình gốc eps. Vấn đề có thể là BoundingBox ?

   Các hình có thể tải về từ http://kyanh.zapto.org:9999/viettug/class14/luanvan1_hinhve.zip

   Updated by over 4 years ago

    kyanh wrote

    Tất cả các hình png và pdf đều được sinh ra từ hình gốc eps. Vấn đề có thể là BoundingBox ?

    Chính xác, vấn đề nằm ở BoundingBox của h1.eps. Mình dùng 2 lệnh từ command line để chuyển từ file eps sang file pdf và thu được kết quả sau:

    Nếu mình dùng lệnh epstopdf như sau

    epstopdf -d --nogs -hires h1.eps>h1corr.eps
    

    thì sẽ nhận được lỗi
    ==> Warning: BoundingBox not found!
    

    Điều đó có nghĩa là file h1.eps không có thông tin về BoundingBox do đó khi chuyển sang định dạng khác thì phải thiết lập BoundingBox bằng tay hoặc tìm một chương trình chuyển đổi mạnh hơn.

    Mình dùng lệnh convert của phần mềm ImageMagick

    convert h1.eps h1.pdf
    

    thì thu được kết quả như mong đợi. Khi chèn vào file tex không gây ra hiện tượng tràn nữa.

    Updated by over 4 years ago

    • Status changed from Assigned to Closed

    Lưu ý của dduyhai trong bài trước sẽ rất tốt cho ai sử dụng SumatraPDF.

    Mình không nhớ là đã chuyển từ eps qua pdf như thế nào -- cái này làm từ năm 2004. Có thể là chụp hình và lưu ở dạng PDF :)

    Như vậy, vấn đề nằm ở BoundingBox của tập tin h1.pdf.

    Một mẹo nhỏ, là để convert h1.eps thì có thể tíên hành như sau:

    $ eps2eps h1.eps h1.eps_optimized
    $ epstopdf -d --nogs -hires h1.eps_optimized > h1.pdf
    

    Cảm ơn dduyhai rất nhiều!