This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #203

Cài TeXlive 2008 cho Ubuntu từ file ảnh .iso

Added by nqt over 4 years ago. Updated over 4 years ago.

Status: Closed Start Date: 18-11-2008
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

0%

Category: hệ thống: texlive, tetex
Target version: 2008_help
Resolution: WikiCreated
Votes: 0/0

Description

Trước kia mình đã có bài viết hướng dẫn cách download và chép file texlive2008.iso trên trang viettug.org! #95

Sau một thời gian nghiên cứdu, là người mới làm quen với linux (được có 3 tháng mà), mình xin đóng góp một phần cho cộng đồng \TeX và cách cài \TeXlive 2008 cho linux.

Mình biết rằng:

 1. Đối với hệ thống Ubuntu/Kubuntu thì ta có thể cài đặt \TeXlive từ trình synaptic (Ubuntu) hoặc Adept manager (Kubuntu).
 2. Tuy nhiên, khi cài như thế thì mình không thể biên dịch được file *.tex có Tiếng Việt (quan trọng lắm) được mà phải nhờ đến sự giúp đỡ rất chi tiết của bạn kyanh :D (cũng là ... viettug!!) http://viettug.org/forum/5009/. Bạn thấy đấy, mới cài Tiếng Việt thì như vậy (Choáng và bây giờ mình vẫn còn choáng với file nqt.tgz của viettug cung cấp nữa) !!!
 3. Còn nhiều và rất nhiều gói chưa được cài đặt sẵn nữa. Thật sự mình không dám ôm hết các gói mà ;)
 4. Mặt khác, \TeXlive trên Ubuntu/Kubuntu này dcũng hơi cũ (2007) và việc cập nhật rất chậm (cái này thì hiển nhiên đối với hầu hết hệ thống linux rồi!).
 5. Mình mong muốn... không bị báo lỗi khi biên dịch một file *.tex nào đó nhất là bác pstrick và họ hàng (Trong \MiKTeX được lấy từ miktex.org, bạn cứ thử cài powerdot đi rồi chọn style nào đó (horatio) thì biết :)) của nó.
 6. Mình đã tham khảo bài viết sau trên viettug.org #179. Và nhận thấy rằng: cần bổ sung vài ý nữa mà :)

Đó là các lý do và mình hy vọng các bạn giúp đỡ hơn nhé.

Bài viết này sẽ trình bày cách cài (mình có tham khảo tài liệu đi kèm) \TeXlive 2008 cho Ubuntu/Kubuntu mà không cần burn đĩa DVD từ file texlive2008.iso.

Các bước cài đặt như sau:

Bước 1

Chuẩn bị USB (flash disk) khoảng 2G để chép file texlive2008.iso (khoảng 1.2G) mới tải về theo hướng dẫn của mình.

Bước 2

Mở hệ thống linux trong máy (mình dùng Ubuntu/Kubuntu 8.0) lên và chép file texlive2008.iso vào thư mục nào đó chẳng hạn ~/Desktop. (bạn hiểu là gì rồi chứ!)

Bước 3

Tạo điểm gắn (mình tạm gọi như vậy) file texlive2008.iso vào hệ thống (với quyền của root) như sau:

$ sudo mkdir /mnt/TeXlive_Thi
$ sudo mount -v -t iso9660 -o loop ~/Desktop/texlive2008.iso /mnt/TeXlive_Thi

Buớc 4

Bây giờ bắt đầu cài đặt \TeXlive vào hệ thống.

$ cd /mnt/TeXlive_Thi
$ sudo ./install-tl

Tới đây, nó báo gì thì bạn cứ đọc và làm theo hướng dẫn (Tiếng Anh cũng đơn giản và dễ hiểu lắm). Và khi nào nó chạy xong thì sẽ xuất hiện dấu nhắc đợi lệnh.

Buớc 5

Bước quan trọng nhất đây! Nạp biến môi trường (environment variables) vào hệ thống (Hic! Ai có thể hướng dẫn lí do không). Bạn mở file /etc/bash.bashrc bằng quyền root với editor nào đó (mình dùng nano) và thêm vào (cuối cùng) 3 dòng sau đó:

$sudo nano /etc/bash.bashrc
PATH=/usr/local/texlive/2008/bin/i386-linux:$PATH; export PATH
MANPATH=/usr/local/texlive/2008/texmf/doc/man: $MANPATH; export MANPATH
INFOPATH=/urs/local/texlive/2008/texmf/doc/info: $INFOPATH; export INFOPATH

Sau đó, lưu lại là xong! Thành công rồi! Bạn có thể kiểm tra bằng lệnh sau đây

$ echo $PATH

sẽ thấy đường dẫn của \TeXlive nhé! PS:
 1. Cài \TeXlive 2008 cho linux hơi khó như thế (mình có tham khảo tài liệu hướng dẫn đi kèm). Nhưng nếu cài cho Windows thì...dễ lắm mà. Mình thử rồi! Tuy nhiên, mình không thành công khi cài dviout để đọc file *.dvi. Rất mong được giúp đỡ.
 2. Đối với \MiKTeX thì có cách nạp gói qua chương trình mo.exe và root. Không biết là trong \TeXlive , chúng ta phải làm thế nào nhỉ?
 3. Mình có kèm theo hình ảnh “minh họa” trong Kubuntu 8.0 đấy. Làm việc với linux thì “càng chi tiết thì càng tốt” mà.
 4. Công nghệ syncTeX (dùng để “nhảy” ngược từ *.pdf về file *.tex tại vị trí “con chuột”) nghe nói đã xuất hiện trong \TeXlive 2008 rồi! Mình nên cấu hình hệ thống như thể nào nhỉ?

snapshot5.png - Đây là hình ảnh mô tả các bước cài đặt của mình 1. (220.5 kB) nqt, 18-11-2008 19:20

snapshot6.png - Đây là hình ảnh mô tả các bước cài đặt của mình 2. (224.9 kB) nqt, 18-11-2008 19:20


Related issues

related to TeX - Problem #95: Cách download và chép live2008.iso của mình! Closed 26-10-2008
related to TeX - Problem #179: Cài đặt TeXLive2008 trên Ubuntu Closed 11-11-2008

History

Updated by over 4 years ago

 • Category set to hệ thống: texlive, tetex
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to 3
 • Target version set to 2008_help

Updated by over 4 years ago

 • Subject changed from Hướng dẫn cài \TeXlive 2008 cho Ubuntu mà không cần DVD \TeXlive 2008 từ file *.iso! to Cài TeXlive 2008 cho Ubuntu từ file ảnh .iso

Updated by over 4 years ago

  1. Đối với hệ thống TeXLive có thể cài đặt ở usermod thay vì phải sudo install-tl
  2. TeXLive là bộ đầy đủ tất cả các gói ở CTAN. Không có cái niệm gói như MikTeX. Tuy nhiên, TeXLive hỗ trợ việc bổ sung và cập nhật từ mạng. Về kiến trúc thì đĩa TeXLive mà bạn có cũng giống như ở CTAN vậy :)
  3. Tập tin nqt.tgz đó là để bạn chạy thôi, không phải để bạn nghiên cứu. Mở các kịch bản của nó lên mà xem thì đúng là choáng rồi :)
  4. Mình đặt dduyhai theo dõi chủ đề này để có thể giúp đỡ về việc cài syncTeX
  5. TODO wiki: iso_file, bashrc

  Updated by nqt over 4 years ago

   kyanh wrote:

   1. TeXLive là bộ đầy đủ tất cả các gói ở CTAN. Không có cái niệm gói như MikTeX. Tuy nhiên, TeXLive hỗ trợ việc bổ sung và cập nhật từ mạng. Về kiến trúc thì đĩa TeXLive mà bạn có cũng giống như ở CTAN vậy :)

   Cảm ơn kyanh nhiều về khái niệm gói không tồn tại trong \TeXlive (hay thật rồi)! Trong \TeXlive nếu mình chỉnh sửa file *.sty chẳng hạn hyperref.sty thành hyperrefcanhan.sty (đại loại vậy) thì mình làm sao để hệ thống nhận hyperrefcanhan.sty này nhỉ. Mình không có ý "sáng tạo" file *.sty mà chỉ muốn xem mình sẽ nạp thế nào để hệ thống nhận ra nó.

   Updated by over 4 years ago

    Lạc đề nhé!

    nqt wrote:

    Cảm ơn kyanh nhiều về khái niệm gói không tồn tại trong TeXlive (hay thật rồi)!

    Phải hiểu chính xác hơn một xíu, về gói LaTeX, gói MiKTeX, và gói VnMiK.

    Gói foobar trong LaTeX được nạp bằng chẳng hạn \usepackage{foobar}. (Những gói này có nhiều tập tin liên quan, và gói đơn giản chỉ có mỗi tập tin foobar.sty.)

    Do yêu cầu chia ra bản nhỏ, bản đầy đủ,... để phù hợp với từng đối tượng sử dụng, MiKTeX tạo ra khái niệm "gói" của riêng hệ thống đó: tất cả các tập tin của gói LaTeX foobar được gộp lại thành một tệp foobar.cab, foobar.tar.lzma,...

    Khi cài đặt, chương trình mpm của MiKTeX sẽ xả nén tập tin foobar.cab rồi cập nhật dữ liệu. Gói của MiKTeX có hạn chế là nó thụ động, việc cài đặt 10 gói giống như mười và do đó, MiKTeX chỉ có thể cài các gói La/TeX. So với gói của VnMiK chẳng hạn, mỗi gói sẽ có kịch bản cài đặt riêng, giao tiếp với hệ thống TeX, hệ thống Windows,...

    Trong khi đó, TeXLive là bộ đầy đủ, gồm tất cả các gói LaTeX :) Vậy thì đâu cần phải cài thêm gì nữa, phải không? Khi cần cập nhật thì TeXLive sẽ so sánh dữ liệu với CTAN và tải về những thứ mới nhất. Đây có thể hiểu như một kiểu đồng bộ dữ liệu giữa máy chủ và máy khách.

    Như vậy MiKTeX chia nhỏ hệ thống TeXMF ra nhiều phần, còn TeXLive thì ngược lại.

    Trong TeXlive nếu mình chỉnh sửa file *.sty chẳng hạn hyperref.sty thành hyperrefcanhan.sty (đại loại vậy) thì mình làm sao để hệ thống nhận hyperrefcanhan.sty này nhỉ. Mình không có ý "sáng tạo" file *.sty mà chỉ muốn xem mình sẽ nạp thế nào để hệ thống nhận ra nó.

    Cái này thì nqt chịu khó đọc trong tập tin texmf.cnf có chú giải rất chi tiết về các thư mục và cách tìm kiếm các tập tin. Có thể chỉnh lại tùy ý.

    Updated by nqt over 4 years ago

     Cảm ơn kyanh nhiều! Bây giờ mình mới hiểu khái niệm gói trong \MiKTeX là gì rồi :) và \TeXlive hoạt động thế nào rồi. Mình sẽ nghiên cứu thêm...

     Updated by over 4 years ago

     • Status changed from Assigned to Closed
     • Resolution set to WikiCreated