This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Support #214

Làm thế nào có thể chèn ảnh

Added by over 4 years ago. Updated over 4 years ago.

Status: Rejected Start Date: 21-11-2008
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

0%

Category: hệ thống: texlive, tetex
Target version: 2008_help
Resolution:
Votes: 0/0

Description

Chào mọi người
Em mới dùng tex được mấy ngày, gặp phải một số vướng mắt sau cân giúp đỡ:
 1. Khi chèn ảnh thì dù ảnh to hay nhỏ nó cũng chiếm hết phần giấy, Em muốn chèn ảnh nữa trang còn phần còn lại viết chữ thì dùng lệnh nào? (trong một đoạn mà vừa có hình vừa có chữ kiểu như các tờ báo vậy).
 2. Em sắp phải làm báo cáo. Em định trình chiếu bằng pdf. nên em đã tìm trên mạng thấy có thể sử dụng beamer để dùng. Nhưng lười đọc tiếng Anh quá. Không biết ai đã soạn lại tài liệu hướng dẫn cái này cho em xin.
 3. Hiện tại em dùng Livetex trên ubuntu.
  Em xin cảm ơn.

History

Updated by over 4 years ago

 • Tracker changed from Problem to Support
 • Project changed from FreeSoft to TeX

Updated by over 4 years ago

 • Category set to hệ thống: texlive, tetex
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to 3
 • Target version set to 2008_help
 • Chèn hình:
\includegraphics[scale=.5]{xyz.png}
 • Trình chiếu: nếu gấp gáp như vậy thì bạn dùng powerpoint cho lẹ. Bạn chịu khó đọc tiếng Anh chứ ít có ai rảnh ngồi dịch tài liệu đó sang tiếng Việt.

Updated by over 4 years ago

 • Status changed from Assigned to Rejected

Đóng vì không có hồi âm từ người dùng.