This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #305

Gõ tiếng Nga trong Latex

Added by phuongnam about 4 years ago. Updated almost 4 years ago.

Status: Closed Start Date: 11-01-2009
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: định dạng: font Việt, Nga,...
Target version: 2009_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Tôi đang cần gõ tên một số tài liệu tham khảo trong đề tài của mình nhưng không biết phải làm thế nào. Tôi cũng đã xem ở diễn đàn Viettug mà cũng chưa làm được. Tôi xin diễn đàn giúp đỡ. Nếu được, cho một tập tin đơn giản nhé. Thành thật cám ơn.

bat_phuong_trinh_co_chua_dau_gia_tri_tuyet_doi.pdf (207.6 kB) phuongnam, 21-01-2009 01:30

History

Updated by phuongnam about 4 years ago

phuongnam wrote:

Tôi đang cần gõ tên một số tài liệu tham khảo trong đề tài của mình nhưng không biết phải làm thế nào. Tôi cũng đã xem ở diễn đàn Viettug mà cũng chưa làm được. Tôi xin diễn đàn giúp đỡ. Nếu được, cho một tập tin đơn giản nhé. Thành thật cám ơn.

Sau khi tìm hiểu trên trang của thầy Điển, tôi đã gõ được tiếng Nga rồi.

Updated by about 4 years ago

  • Status changed from New to Closed
  • Target version set to 2009_help
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Fixed

Updated by almost 4 years ago

  • Category set to định dạng: font Việt, Nga,...
  • Assigned to set to 3

notes: có thể dễ dàng dùng tiếng Nga và tiếng Việt trong cùng tài liệu với gói babel