This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Support #326

Dùng lệnh trong môi trường Verbertim?

Added by about 4 years ago. Updated about 4 years ago.

Status: Closed Start Date: 13-02-2009
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: -- chủ đề khác
Target version: 2009_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Chào các anh chị ạ!
Cho em hỏi có gói nào dùng trong môi trường Verbertim có tác dụng như: in đậm, gạch chân, tăng cữ chữ,...
E xin chân thành cám ơn nhiều ạ.

History

Updated by about 4 years ago

 • Tracker changed from Problem to Support
 • Project changed from Dragula System to TeX

Updated by about 4 years ago

 • Category set to -- chủ đề khác
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to 3
 • Target version set to 2009_help

Bạn thử dùng gói alltt nhé. Gói này cung cấp môi trường alltt thay thế cho môi trường verbatim quen thuộc, và trong đó bạn có thể dùng in đậm, nghiêng,...

Updated by about 4 years ago

 • Subject changed from Có gói nào dùng trong môi trường Verbertim không? to Dùng lệnh trong môi trường Verbertim?
 • Status changed from Assigned to Closed
 • % Done changed from 0 to 100
 • Resolution set to Fixed

Updated by about 4 years ago

  kyanh wrote:

  Bạn thử dùng gói alltt nhé. Gói này cung cấp môi trường alltt thay thế cho môi trường verbatim quen thuộc, và trong đó bạn có thể dùng in đậm, nghiêng,...

  Dạ em cám ơn thầy nhiều ạ!
  Chúc thầy sức khỏe và thành công.