This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #332

Vẽ bảng biến thiên bằng MetaPost

Added by tanphu about 4 years ago. Updated 6 months ago.

Status: Closed Start Date: 27-02-2009
Priority: Normal Due date:
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: bảng: bảng biến thiên
Target version: 2010_devel
Resolution: Fixed
Votes: 3/3

Description

Đây là một phương pháp dùng MetaPost để vẽ bảng biến thiên.

Bạn cần có file bangbienthien.mp (mình chỉnh sửa từ tableauvariation.mp của Frédéric Mazoit, vì bản gốc dùng tiếng Pháp hơi khó dùng) đặt cùng nơi với file bang.mp (file chứa mã hình vẽ bằng MetaPost). Chạy mpost bang.mp để được file bang.1 sau đó chèn file bang.1 vào tex bằng gói graphicx.

Mời bạn tải demo về nghiên cứu.

hãy nghiên cứu mã lệnh và các chú thích của tôi trong file bang1.mp và bang2.mp.
Thắc mắc gì thì cứ la làng lên! Hii.

bang_bien_thien.zip (27.6 kB) tanphu, 27-02-2009 22:37

Demo.rar (107.8 kB) , 02-03-2009 08:30

Ham_bac_hai_tren_bac_1_va_bac_tren_bac_1.rar (36.7 kB) , 02-03-2009 08:34

History

Updated by about 4 years ago

  tanphu wrote:

  Đây là một phương pháp dùng MetaPost để vẽ bảng biến thiên.

  Bạn cần có file bangbienthien.mp (mình chỉnh sửa từ tableauvariation.mp của Frédéric Mazoit, vì bản gốc dùng tiếng Pháp hơi khó dùng) đặt cùng nơi với file bang.mp (file chứa mã hình vẽ bằng MetaPost). Chạy mpost bang.mp để được file bang.1 sau đó chèn file bang.1 vào tex bằng gói graphicx.

  Mời bạn tải demo về nghiên cứu.

  hãy nghiên cứu mã lệnh và các chú thích của tôi trong file bang1.mp và bang2.mp. Thắc mắc gì thì cứ la làng lên! Hii.

  Uh!Về bảng biến thiên thì em đã vẽ được các hàm như bậc nhất, bậc 2, bậc 3, hàm trùng phương, bậc nhất trên bậc nhất, bậc hai trên bậc nhất, hehe. Ngoài ra còn goi Tabvar và Tablor nữa.

  Updated by about 4 years ago

  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to 3
  • Target version set to 2009_devel

  k30101201 wrote:

  Uh!Về bảng biến thiên thì em đã vẽ được các hàm như bậc nhất, bậc 2, bậc 3, hàm trùng phương, bậc nhất trên bậc nhất, bậc hai trên bậc nhất, hehe. Ngoài ra còn goi Tabvar và Tablor nữa.

  Bạn có thể chia sẻ mã nguồn với mọi người không? Cảm ơn bạn

  Updated by about 4 years ago

  kyanh wrote:

  k30101201 wrote:

  Uh!Về bảng biến thiên thì em đã vẽ được các hàm như bậc nhất, bậc 2, bậc 3, hàm trùng phương, bậc nhất trên bậc nhất, bậc hai trên bậc nhất, hehe. Ngoài ra còn goi Tabvar và Tablor nữa.

  Bạn có thể chia sẻ mã nguồn với mọi người không? Cảm ơn bạn

  Em xin đưa bảng biến thiên bậc 2, bậc 3,còn bậc 4 làm tương tự....

  Updated by about 4 years ago

  k30101201 wrote:

  kyanh wrote:

  k30101201 wrote:

  Uh!Về bảng biến thiên thì em đã vẽ được các hàm như bậc nhất, bậc 2, bậc 3, hàm trùng phương, bậc nhất trên bậc nhất, bậc hai trên bậc nhất, hehe. Ngoài ra còn goi Tabvar và Tablor nữa.

  Bạn có thể chia sẻ mã nguồn với mọi người không? Cảm ơn bạn

  Em xin đưa bảng biến thiên bậc 2, bậc 3,còn bậc 4 làm tương tự....

  Còn thêm hàm bậc 2 trên bậc 1 và bậc 1 trên bậc 1 nữa,...

  Updated by tanphu about 4 years ago

   Cảm ơn bạn k30___ đã chia sẻ. Bạn có dùng metapost để vẽ các hình phẳng, hình không gian, hay những gì khác không? Hãy chia sẻ kimh nghiệm cho mọi người. Mình cũng đã và đang tìm hiểu metapost và thấy nó rất hay, cũng vẽ được một số hình. Rất vui khi được trao đổi với bạn.

   Updated by about 4 years ago

    tanphu wrote:

    Cảm ơn bạn k30___ đã chia sẻ. Bạn có dùng metapost để vẽ các hình phẳng, hình không gian, hay những gì khác không? Hãy chia sẻ kimh nghiệm cho mọi người. Mình cũng đã và đang tìm hiểu metapost và thấy nó rất hay, cũng vẽ được một số hình. Rất vui khi được trao đổi với bạn.

    Chào anh tanphu e mới tìm hiểu metapost đây thôi, nên cũng dỡ lắm..có gì mong a giúp đỡ thêm hoặc có vấn đề gì thì chúng ta cùng trao đổi trên diễn đàn nhé!
    Chúc a sức khỏe và thành công!

    Updated by about 3 years ago

    • Assigned to changed from 3 to tanphu
    • Target version changed from 2009_devel to 2010_devel
    • % Done changed from 0 to 50
    • cần chuyển qua hướng dẫn dạng wiki

    Updated by over 2 years ago

    • Status changed from Assigned to Closed
    • % Done changed from 50 to 100
    • Resolution set to Fixed