This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #376

Cách cài đặt VnMiK

Added by almost 4 years ago. Updated 11 months ago.

Status: Closed Start Date: 02-04-2009
Priority: Normal Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: cài đặt
Target version: 4.2.0
Votes: 1/1

Description

Em vừa thử cài VnMiK nhưng không biết phải làm sao cả. Chạy update.bat xong (trong cái màn hình của DOS nó bảo là phải cài VnMiK trước đã), cài texmarker, gõ rồi chạy thử, báo lỗi: could not start the command. Chạy test.bat xong thử lại vẫn như cũ.

Sau khi chạy update.bat vui lòng đọc tài liệu vnmik/vnmik.doc/test/*.pdf

Không có thư mục vnmik.doc, chỉ có thư mục test.doc, nhưng trong đấy không có file *.pdf nào cả.


Related issues

related to TeX - Problem #349: tabularcalc: dịch tài liệu, viết hướng dẫn và wiki Closed 21-03-2009 30-04-2009

History

Updated by almost 4 years ago

 • Category set to cài đặt
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to 3
 • Target version set to 4.1.0

Bạn có chắc là cài đặt theo đúng hướng dẫn ở VnMiK_Installation chưa? Để ý, cấu trúc thư mục rất quan trọng đối với việc cài đặt...

Updated by almost 4 years ago

 • Votes: 1/1

asdf wrote:

Bạn có chắc là cài đặt theo đúng hướng dẫn ở VnMiK_Installation chưa? Để ý, cấu trúc thư mục rất quan trọng đối với việc cài đặt...

Hix cảm ơn anh, em thấy rồi, em đặt vnmik làm thư mục con của E:\LaTeX, thảo nào chạy không được.
Cảm tưởng sau khi chạy thành công VnMiK: có rất nhiều điểm tương đồng với USBTeX (xem http://www.exomatik.net/LaTeX/USBTeXEnglish ). Có lẽ là anh cũng phát triển VnMiK dựa trên nguyên tắc ở trang này của CTAN chăng : http://www.ctan.org/tex-archive/info/MiKTeX+Ghostscript+GSview+USB-drive-HOWTO.txt
Tất nhiên so với USBTeX thì VnMiK trội hơn rất nhiều !
USBTeX chỉ có MiKTeX 2.7 (có MiKTeX option), Ghostscript, Ghostview, SumatraPDF và Texmaker. VnMiK ngoài những cái trên còn có thêm cả đống thứ nữa :p (đặc biệt là yap :)).
Nhược điểm nho nhỏ của cả hai: mỗi lần bỏ vào một máy mới là đều phải update lại để tạo path.

Updated by almost 4 years ago

  khueenivl wrote:

  asdf wrote:

  Bạn có chắc là cài đặt theo đúng hướng dẫn ở VnMiK_Installation chưa? Để ý, cấu trúc thư mục rất quan trọng đối với việc cài đặt...

  Hix cảm ơn anh, em thấy rồi, em đặt vnmik làm thư mục con của E:LaTeX, thảo nào chạy không được. Cảm tưởng sau khi chạy thành công VnMiK: có rất nhiều điểm tương đồng với USBTeX (xem http://www.exomatik.net/LaTeX/USBTeXEnglish ). Có lẽ là anh cũng phát triển VnMiK dựa trên nguyên tắc ở trang này của CTAN chăng : http://www.ctan.org/tex-archive/info/MiKTeX+Ghostscript+GSview+USB-drive-HOWTO.txt Tất nhiên so với USBTeX thì VnMiK trội hơn rất nhiều ! USBTeX chỉ có MiKTeX 2.7 (có MiKTeX option), Ghostscript, Ghostview, SumatraPDF và Texmaker. VnMiK ngoài những cái trên còn có thêm cả đống thứ nữa :p (đặc biệt là yap :)). Nhược điểm nho nhỏ của cả hai: mỗi lần bỏ vào một máy mới là đều phải update lại để tạo path.

  Mình đã trả lời các ý ở đây ở #349. Về phần update mình đang cải tiến để chạy nhanh hơn (nhưng động tác này phải làm, khôgn bỏ được). Nếu bạn có phiên bản version:4.1.1 thì sẽ thấy nó chạy nhanh khiếp lắm :)

  Updated by almost 4 years ago

   khueenivl wrote:

   Texmaker. VnMiK ngoài những cái trên còn có thêm cả đống thứ nữa :p (đặc biệt là yap :)).

   Em quên mất là yap nó nằm sẵn trong MiKTeX :(

   Updated by almost 4 years ago

    Về phần update mình đang cải tiến để chạy nhanh hơn (nhưng động tác này phải làm, khôgn bỏ >được). Nếu bạn có phiên bản version:4.1.1 thì sẽ thấy nó chạy nhanh khiếp lắm :)

    Thế lúc nào anh mới cho ra bản này ạ ? Bây giờ em chuyển qua dùng VnMiK, tháng trước lấy hết quyết tâm xoá sạch PCTeX trong USB, bây giờ nghĩ lại thấy... chẳng có gì hối hận :D

    Updated by almost 4 years ago

     khueenivl wrote:

     Thế lúc nào anh mới cho ra bản này ạ ? Bây giờ em chuyển qua dùng VnMiK, tháng trước lấy hết quyết tâm xoá sạch PCTeX trong USB, bây giờ nghĩ lại thấy... chẳng có gì hối hận :D

     Bản này có rồi, nhưng mình không công bố chính thức. Để vể kiểm tra lại và chuyển cho bạn nhé.

     Updated by pkl almost 4 years ago

      Anh cho em xin bản Vnmik 4.1.1 luôn được không ạ ?!!

      Updated by almost 4 years ago

       pkl wrote:

       Anh cho em xin bản Vnmik 4.1.1 luôn được không ạ ?!!

       Trong thời gian này mình quá bạn không thể kiểm tra kỹ phiên bản này nên chưa công bố. Do đó mình chỉ gửi cho các bạn muốn dùng nó "experimentally" thôi. Nếu bạn có một kết nối mạng khá tốt thì mình sẽ chuyển cho bạn.

       Updated by about 3 years ago

       • Target version changed from 4.1.0 to 4.2.0

       Updated by ruby 11 months ago

       • Status changed from Assigned to Closed
       • Assigned to changed from 3 to icy
       • % Done changed from 0 to 100