This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #379

Tuỳ chỉnh mục lục

Added by tanphu almost 4 years ago. Updated almost 4 years ago.

Status: Closed Start Date: 04-04-2009
Priority: Normal Due date:
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: bảng: mục lục, toc, lot
Target version: 2009_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Làm cách nào để không đánh số các section (chẳng hạn như dùng lệnh \section*) mà các section này vẫn xuất hiện trong mục lục khi ta dùng \tableofcontents không?

Ai biết giúp với. Tôi đang làm một tiểu luận giải các bài tập trong giáo trình của thầy, tôi muốn tên các bài tập này xuất hiện trong phần mục lục. Các bài tập này trong giáo trình đã đánh số nên không muốn TeX đánh số lại.


Related issues

related to TeX - Problem #619: Vấn đề với mục lục Closed 01-03-2010 02-03-2010

History

Updated by almost 4 years ago

 • Category set to bảng: mục lục, toc, lot
 • Status changed from New to Assigned
 • Target version set to 2009_help
 1. Tân Phú xem qua các ví dụ của gói ntheorem xem. Gói ntheorem có cái gọi là danh sách các định lý (bài tập) rất phù hợp với yêu cầu của Tân Phú.
 2. Tuy nhiên, nếu Tân Phú muốn các bài tập xuất hiện trong mục lục thì dùng lệnh \addcontentsline. Hình như T.Phú chưa biết lệnh này nhỉ?
\addcontentsline{toc}{section}{dòng này sẽ xuất hiện trong mục lục, ở cấp section}
% TOC là viết tắc của table of contents. Nếu muốn in vào các danh sách khác thì dùng lof, lot

Chúc T.P thành công.

Updated by tanphu almost 4 years ago

  Cảm ơn sự giúp đỡ của diễn đàn nhiều. Mình sẽ thử hai phương án và chọn cái phù hợp cho mục đích của mình.

  Updated by almost 4 years ago

   Tân Phú, mọi thứ tốt đẹp chứ?

   Updated by tanphu almost 4 years ago

    Cả hai phương án tôi đã thử, phương án nào cũng tốt. Với yêu cầu của mình tôi đã chọn \addcontentsline, cách này đơn giản.

    Còn gói ntheorem tôi đã tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt của Kỳ Anh. Member nào có nhu cầu tham khảo thì vào đây:

    http://www.tug.org/texlive/Contents/live/texmf-doc/doc/vietnamese/ntheorem-vn/ntheorem-doc-vn.pdf

    Updated by almost 4 years ago

    • Status changed from Assigned to Closed
    • % Done changed from 0 to 100
    • Resolution set to Fixed

    Cảm ơn Tân Phú. Mình đóng Issue này lại nhé. Chúc vui!