This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #394

Xuống dòng trong section phần mục lục

Added by almost 4 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 17-04-2009
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: định dạng: layout, header,...
Target version: 2009_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Trước đây trong PcTeX nếu muốn mục lục hiển thị section khác trong phần nội dung, tôi có thể dùng lệnh \section[Hiển thị trong mục lục \\ dòng mới từ đây]{Hiển thị trong nội dung}. Nhưng bây giờ sử dụng MikTex không làm được như vậy. Xin cho hỏi cách trình bày mục lục theo ý mình.

History

Updated by almost 4 years ago

 • Category set to định dạng: layout, header,...
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to 3

Điều này thật lạ. Mình không có MikTeX để kiểm tra.

Bạn thử thế này (thêm cặp ngoặc {})

\section[{abcd \\ def}]{tiêu đề}

và gửi cho mình thông báo lỗi của MiKTeX nhé.

Updated by tanphu almost 4 years ago

  Mình dùng MikTex 2.7, thấy cách của bạn q00p vẫn biên dịch bình thường không có lỗi, còn cách của asdf có thêm {} cũng bình thường luôn chẳng thấy lỗi gì luôn. Mình dùng vnmik 4.10 có tích hợp MikTex 2.7. Bạn kiểm tra lại thử xem.

  Updated by almost 4 years ago

   Tôi dùng lệnh trên không báo lỗi gì. Kết quả trong phần mục lục, dấu \\ làm mất khoảng trắng giữa hai từ mà không xuống dòng. Không biết có phải do chưa biết dùng titleformat trong package titlesec không? Đợt này chưa kịp kiểm tra, khi nào có kết quả sẽ báo cáo lại. Xin cảm ơn mọi người!

   Updated by over 3 years ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • Target version set to 2009_help
   • % Done changed from 0 to 100
   • Resolution set to Fixed