This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #406

Hình như WinShell và O3 có vấn đề với tiếng Việt!

Added by nqt almost 4 years ago. Updated almost 4 years ago.

Status: Rejected Start Date: 22-04-2009
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: -- chủ đề khác
Target version: 2009_help
Resolution: Rejected
Votes: 0/0

Description

Mình đang dùng (cùng một lúc nhé!)
1. Windows Vista SP1.
2. Winshell 3.3.0.3.
3. O3
4. Và Unikey 4.0
Câu hỏi của mình là
Khi dùng riêng lẻ từng cái WinShell 3.3.0.3 hoặc O3 trong Vista thì việc nhập Tiếng Việt là OK.
Tuy nhiên, nếu dùng cùng một lúc 2 cái WinShell và O3, nhập Tiếng Việt thì trong O3 (tiếng Việt thì vô tư) còn WinShell thì bị lỗi dấu không. (cùng một lúc ở đây nên hiểu là mở cả 2 cửa số WinShell và O3 đó!)!!
Như vậy, nó bị lỗi gì nhỉ?
Ai đã từng gặp trường hợp như mình chưa? Xin cảm ơn

History

Updated by almost 4 years ago

 • Category set to -- chủ đề khác
 • Target version set to 2009_help

"Bị lỗi dấu không" là bị thế nào, có thể nói rõ thêm không nqt?

Theo mình biết, nhiều lỗi với bộ gõ có thể khắc phục bằng cách bật hoặc tắt chế độ dùng Clipboard trong phần thiết lập của Unikey. nqt thử điều chỉnh và cho biết kết quả nhé.

Good luck.

Updated by nqt almost 4 years ago

  asdf wrote:

  "Bị lỗi dấu không" là bị thế nào, có thể nói rõ thêm không nqt?
  Xin lỗi! Ý mình nói là ta không thể gõ Tiếng Việt có dấu một cách thành công. Hic!
  Mình chỉ biết cách khắc phục duy nhất là tắt bộ gõ Unikey và 1 trong 2 WinShell và O3 rồi sau đó bật lại Unikey là được!!!

  Updated by almost 4 years ago

   nqt wrote:

   Ý mình nói là ta không thể gõ Tiếng Việt có dấu một cách thành công. Hic! Mình chỉ biết cách khắc phục duy nhất là tắt bộ gõ Unikey và 1 trong 2 WinShell và O3 rồi sau đó bật lại Unikey là được!!!
   Thử theo cách mình đã nói ở trên xem. Một số lỗi phát sinh đòi hỏi phải tắt chương trình rồi chạy lại.

   Updated by almost 4 years ago

   • Status changed from New to Rejected
   • Assigned to set to 3
   • % Done changed from 0 to 100
   • Resolution set to Rejected

   Updated by nqt almost 4 years ago

    Hi! Mình cho rằng: các lỗi liên quan đến font tiếng việt có dấu do: editor Winshell gây ra mà thôi! Không phải do O3 nhé (vì mình cũng bị tương tự khi dùng Winshell và MSO 2003) mà! Thân ái... Chắc phải nghiên cứu tìm editor khác để soạn thảo \TeX thôi.