This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #407

Vấn đề vẽ hình các phân phối trong Xác Suất Thống Kê

Added by nqt almost 4 years ago. Updated almost 4 years ago.

Status: Closed Start Date: 24-04-2009
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: hình vẽ: nói chung
Target version: 2009_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Hi! Bạn có thể giới thiệu gói nào của \TeX giúp đỡ việc vẽ các hình cho các phân phối: chuẩn $N(\mu;\sigma^2)$, Poisson $P(\lambda)$, Student. v.v trong toán Xác Suất Thống Kê không?
Thật sự, mình chưa khi nào vẽ hình trong \TeX.
Mong bạn giới thiệu gói nào tương đối mới và thường có sự cập nhật nhé (giống như \TeX rồi \AmSTeX sau đó là \LaTeX ...)!
Việc này sẽ giúp đỡ mình yên tâm nhé.

metapo.rar (196.1 kB) , 25-04-2009 19:27

History

Updated by almost 4 years ago

  • Category set to hình vẽ: nói chung
  • Target version set to 2009_help

Rất rất nhiều cách

  1. Dùng gói pstricks và mở rộng của nó
  2. Vẽ hình trong Maple/Mathematica/MatLab và xuất ra dạng .eps rồi nạp vào tài liệu TeX. Cách này rất đã, tận dụng được sức mạnh của những chương trình Maple/MatLab,...
  3. Dùng gnuplot tuy uyển chuyển nhưng hơi khó xài
  4. Dùng MetaPOST

Mình khuyên bạn dùng cách thứ hai :)

Updated by almost 4 years ago

nqt wrote:

Hi! Bạn có thể giới thiệu gói nào của TeX giúp đỡ việc vẽ các hình cho các phân phối: chuẩn $N(mu;sigma^2)$, Poisson $P(lambda)$, Student. v.v trong toán Xác Suất Thống Kê không? Thật sự, mình chưa khi nào vẽ hình trong TeX. Mong bạn giới thiệu gói nào tương đối mới và thường có sự cập nhật nhé (giống như TeX rồi AmSTeX sau đó là LaTeX ...)! Việc này sẽ giúp đỡ mình yên tâm nhé.

Theo mình nghĩ bạn nên dùng Geogebra rồi nhúng vào Tex vì bạn chỉ mới biết Tex. Còn ko thì bạn dùng Metapost là vẽ okie luôn....
Mình có tài liệu Metapost bạn tham khảo nhé....
Chúc bạn thành công!

Updated by almost 4 years ago

  • Status changed from New to Closed
  • Assigned to set to 3
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Fixed