This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #429

đóng góp cho FAQ

Added by almost 4 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Rejected Start Date: 13-05-2009
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

0%

Category: -- chủ đề khác
Target version: 2009_devel
Resolution: Rejected
Votes: 1/1

Description

Mình có ý định xây dựng ở trang wiki một trang bao gồm các câu hỏi thường gặp về TeX (TeX FAQ). Mặc dù đã có bộ TeX FAQ tiếng Anh nhưng nó quá đồ sộ, có nhiều điểm không phù hợp lắm với người Việt, chưa kể là nó chỉ gồm toàn tiếng Anh và nhiều yếu tố kỹ thuật -- hơi khó gặm đối với những người mới làm quen với TeX

Mình mong các bạn bổ sung các câu hỏi vào FAQ, b+ằng cách đưa ra câu hỏi vào chủ đề này.+ Sau đó, mình sẽ sư tập lại và hoàn chỉnh một tài liệu wiki.

Khi đưa ra câu hỏi, bạn không nhất thiết phải đưa ra câu trả lời, mặc dù đại ý của câu trả lời có thể phác thảo trước. Sau khi hoàn thành phần câu hỏi, sẽ từ từ trả lời để hoàn thiện bộ FAQ.

Cảm ơn sự quan tâm và tham gia của bạn.

History

Updated by over 3 years ago

  • Status changed from Assigned to Rejected
  • Resolution set to Rejected