This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #432

LaTeX Error: Unknown option `utf8' for package `amssymb'.

Added by pkl almost 4 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 17-05-2009
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: -- chủ đề khác
Target version: 2009_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Tôi đã cài đặt thành công Vnmik cũng như VieTex tuy nhiên nếu lấy file tex của chương trình này đem sang chương trình khác để biên dịch sang pdf thì không được mặc dù biên dịch tại chính chương trình đó thì được. Vậy tôi xin hỏi phải xử lý như thế nào ? Và tôi thấy ở VieTex có giao diện trực quan và rất tiện dụng cho người mới bắt đầu như tôi, tuy nhiên ở Vnmik thì chương trình đơn giản không rắc rối ở khâu cài đặt. Vậy mong quý thầy làm thế nào kết hợp được 2 ưu điểm trên để cho ngày càng có nhiều người sử dụng Tex hơn, vì đây là một chương trình rất hấp dẫn. Chúc quý thầy khỏe để có nhiều cống hiến hơn.

dodo.tex (2.9 kB) pkl, 17-05-2009 20:24

dethi2007.tex (5.7 kB) pkl, 17-05-2009 20:24

giaitich.tex (5.9 kB) pkl, 17-05-2009 22:59

giaitich.pdf (69 kB) pkl, 17-05-2009 22:59

log.txt (32.8 kB) pkl, 17-05-2009 22:59

log1.txt (32.8 kB) pkl, 17-05-2009 23:40

History

Updated by almost 4 years ago

 • Tracker changed from Support to Problem
 • Project changed from TeX to VnMiK

Updated by almost 4 years ago

 • Category set to cài đặt
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to 3

Cảm ơn pkl đã nhận xét và đề nghị về VnMiK.

pkl cần phân biệt sự khác nhau giữa Editor (vietex) và VnMiK (hệ thống TeX). Chắc lỗi mà pkl gặp phải là khi mở tập tin trong TeXMaker và VieTeX?

Khi gặp lỗi, pkl chỉ cần chép thông báo lỗi hoặc gửi kèm tập tin .log cho mình là được. Dựa thông báo lỗi mình mới xử lý được tình huống của bạn.

Updated by pkl almost 4 years ago

  Cảm ơn anh Kỳ Anh, bây giờ tôi đã hiểu vấn đề rồi, VieTex và Texmaker là hai chương trình soạn thảo, còn Vnmik là hệ thống Tex. Vấn đề tôi hỏi anh lúc nãy là do file dethi2007.tex của thầy Điển có nhiều lỗi cấu trúc (tôi tạm hiểu như vậy, chẳng hạn như thiếu \begin{document},...), tôi sẽ cố gắng tìm hiểu trước khi tiếp tục làm phiền anh. Cảm ơn anh.

  Updated by pkl almost 4 years ago

  Dưới đây là file biên dịch thành công ở Texmaker nhưng thất bại ở VieTex và cả file log. Nhờ anh xem giúp. Thank you.

  Updated by almost 4 years ago

  • % Done changed from 0 to 10

  pkl wrote:

  Dưới đây là file biên dịch thành công ở Texmaker nhưng thất bại ở VieTex và cả file log. Nhờ anh xem giúp. Thank you.

  Hãy thay dòng

  \usepackage[utf8]{amsmath,amssymb,vietnam}
  

  bởi

  \usepackage[utf8]{vietnam}
  \usepackage{amsmath,amssymb}
  

  và thử biên dịch lại xem?

  Updated by almost 4 years ago

  • Project changed from VnMiK to TeX
  • Category deleted (cài đặt)

  Updated by almost 4 years ago

  • Subject changed from Biên dịch to LaTeX Error: Unknown option `utf8' for package `amssymb'.
  • Category set to -- chủ đề khác
  • Target version set to 2009_help

  Updated by pkl almost 4 years ago

  Đã sửa như anh nói, nhưng vẫn chưa được. File log dưới đây.

  Updated by almost 4 years ago

   pkl wrote:

   Đã sửa như anh nói, nhưng vẫn chưa được. File log dưới đây.
   Mình đã trả lời bài viết của bạn nhưng sao lại mất rồi. Xin lỗi bạn nhé. Mình cũng thành thật xin lỗi vì lỗi đánh máy trong hướng dẫn trước. Bạn phải sử dụng hai dòng sau

   \usepackage[utf8]{vietnam}
   \usepackage{amsmath,amssymb} % tùy chọn utf8 chỉ có cho gói vietnam thôi
   

   Lỗi tiếp theo bạn cho biết lệnh \bfh chưa được định nghĩa. Lệnh này có thể trong một gói nào đó, bạn liên hệ tác giả gốc của tài liệu để biết chi tiết. Tuy nhiên, cách đơn giản là bạn chỉ việc thay lệnh đó bởi lệnh \relax, hoặc đơn giản là bỏ nó đi luôn, vì lệnh đó không phải là lệnh chuẩn mà do người dùng định nghĩa.

   Bạn nên đọc qua tài liệu http://download.viettug.org/?files=lshorthttp://download.viettug.org/?files=amsldoc

   Chúc thành công.

   Updated by over 3 years ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • % Done changed from 10 to 100
   • Resolution set to Fixed