This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #445

Xin đề thi trắc nghiệm mẫu làm với Ex_Test

Added by almost 4 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 05-06-2009
Priority: High Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: định dạng: trắc nghiệm
Target version: 2009_devel
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Xin chào mọi người!

Thành viên tuanmath là người đang phát triển công cụ tạo đề thi trắc nghiệm với TeX. Công cụ mang tên Ex_Test đã được nhiều người biết đến.

Vì lý do phát triển, chuẩn bị cho bản mới, tuanmath cần một vài đề thi mẫu để làm ví dụ tham khảo cho người dùng. Những bạn nào có dùng Ex_Test vui lòng dành chút thời gian để cung cấp đến dự án Ex_Test vài ví dụ nhé.

Thay mặt tuanmath, chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn.

test.tex (14.8 kB) phuongnam, 05-06-2009 05:41

lop10.tex (14.8 kB) phuongnam, 05-06-2009 05:44

trac_nghiem.tex (9.4 kB) phuongnam, 08-06-2009 10:24

Exam.tex (6.8 kB) phuongnam, 08-06-2009 10:24


Related issues

related to TeX - Problem #422: Tổng hợp các cách trình bày bài thi trắc nghiệm Closed 06-05-2009

History

Updated by phuongnam almost 4 years ago

Tôi xin có hai đề. Đề thứ nhất ở test.tex

Updated by phuongnam almost 4 years ago

Đề thứ hai ở lop10.tex

Updated by almost 4 years ago

  Cảm ơn anh T. thật nhiều, mới đó mà đã có ngay :)

  TB: diễn đàn cho phép tải nhiều tập tin nhiều lần cùng lúc. Anh dùng giao diện tiếng Việt hay tiếng Anh của diễn đàn thế. Nếu là tiếng Anh thì vào chỉnh lại ở http://viettug.org/my/account

  Updated by phuongnam almost 4 years ago

   corolla wrote:

   Cảm ơn anh T. thật nhiều, mới đó mà đã có ngay :)

   TB: diễn đàn cho phép tải nhiều tập tin nhiều lần cùng lúc. Anh dùng giao diện tiếng Việt hay tiếng Anh của diễn đàn thế. Nếu là tiếng Anh thì vào chỉnh lại ở http://viettug.org/my/account

   Anh dùng giao diện tiếng Việt. Để anh tìm thêm mấy đề nữa gởi diễn đàn. Từ trước đến giờ mình toàn dùng Ex_test để soạn trắc nghiệm. Có điều là các đề lần trước ở phiên bản cũ hơn của Ex_test, nhưng không sao, chủ yếu có câu hỏi là được.

   Updated by almost 4 years ago

    Cảm ơn bác phuongnam đã đóng góp, bản đong gói tới tôi sẽ đưa tệp ví dụ mẫu của bác vào để mọi người tham khảo.
    Hai hnay mất mạng nên giờ mới cảm ơn bác được mong bác thông cảm

    Updated by phuongnam almost 4 years ago

    tuanmath wrote:

    Cảm ơn bác phuongnam đã đóng góp, bản đong gói tới tôi sẽ đưa tệp ví dụ mẫu của bác vào để mọi người tham khảo. Hai hnay mất mạng nên giờ mới cảm ơn bác được mong bác thông cảm

    Updated by over 3 years ago

    • Status changed from Assigned to Closed
    • % Done changed from 0 to 100
    • Resolution set to Fixed