This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #446

Xin giúp chia cột không đều nhau

Added by almost 4 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 16-06-2009
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: định dạng: layout, header,...
Target version: 2009_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Chào các bạn.
Mình chia 2 hay nhiều cột bằng multicols nhưng nó cứ chia đều độ rộng các cột. Mình muốn chia nhiều cột nhưng có độ rộng tùy ý thì phải làm sao? Cảm ơn nhiều.

longtable.rar (56.2 kB) , 19-06-2009 21:57

History

Updated by almost 4 years ago

 • Category set to định dạng: layout, header,...
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to 3
 • Target version set to 2009_help

Rất tiếc câu trả lời là "không". Bạn phải khắc phục bằng cách dùng minipages (nhưng nếu nội dung tràn qua trang khác thì sẽ sinh rắc rối).

Updated by almost 4 years ago

  Dưới đây là một cách do bạn Nguyễn Xuân Quý đề nghị (qua email)

  \begin{longtable}{|p{2.2in}|p{4.5in}|}
  \hline \\
  & \\
  \hline \\
  & \\
  \hline
  \end{longtable}
  

  Updated by almost 4 years ago

  corolla wrote:

  Dưới đây là một cách do bạn Nguyễn Xuân Quý đề nghị (qua email)

  [...]

  Mình có thêm tài liệu về gói longtable có gì bạn chanthat tham khảo nhé có thể giúp giải quyết được thắc mắc của bạn đó.
  Chúc bạn thành công!

  Updated by over 3 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Fixed