This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #451

Tăng chiều dài, chiều rộng 1 trang (\addtolength...)

Added by over 3 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 12-07-2009
Priority: High Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: định dạng: layout, header,...
Target version: 2009_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Do phải chèn 1 hình to hơn kích cỡ thông thường của 1 trang (A4) nên e xài

\addtolength\textheight{2.5cm} % để tăng chiều dài của trang
\addtolength\textwidth{3.5cm} % để tăng chiều rộng của trang
Chèn hình : \begin ...\includegraphics.... \end...
\addtolength\textheight{-2.5cm} % Trả lại chiều dài như bình thường cho những trang sau
\addtolength\textwidth{-3.5cm} % Trả lại chiều rộng như bình thường cho những trang sau
\cleardoublepage
\newpage

Vấn đề là chương kế sau đó vẫn bị tăng chiều dài lên, mặc dù e đã chỉnh lại chiều dài & \newpage, \clearpage
Cho e hỏi :
1 .Có cách nào chỉnh lại kích cỡ trang như bình thường được ko?
2.Còn lệnh nào tăng kích cỡ của 1 trang mà ko bị bể các trang sau đó ko ạ?
Em cảm ơn rất nhiều

newpage.zip (14.9 kB) , 12-07-2009 04:02

History

Updated by over 3 years ago

 • File newpage.zip added
 • Category set to định dạng: layout, header,...
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to 1175
 • Target version set to 2009_help
 • % Done changed from 0 to 10

Bạn theo dõi ví dụ của mình newpage.zip (làm theo cách của bạn): kết quả rất tuyệt (hãy chú ý đến các footnote). Nếu bạn làm theo cùng cách nhưng không được, thì có thể gói nào đó đã thay đổi kết quả của bạn.

Nếu hình quá lớn, bạn có thể thu nhỏ lại nhờ tùy chọn scale, clip hoặc boundingbox.

Updated by over 3 years ago

  OK, cảm ơn bạn
  mình hiểu rùi
  Mấy trang sau kích thứơc sẽ bị trật
  Nên mình thêm vào vài trang lót là ok
  Còn hình mình thu nhỏ lại thì nhìn ko rõ nên phải để to vậy đó.
  Cảm ơn nhiều

  Updated by over 3 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 10 to 100
  • Resolution set to Rejected

  Updated by over 3 years ago

  • Resolution changed from Rejected to Fixed