This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #452

Hàm xử lý trên date

Added by xuxu_tit over 3 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 15-07-2009
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: -- chủ đề khác
Target version: 2009_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Có hàm xử lý trên date. Mình có một vấn đề như thế này: Mình muốn soạn giáo án. Nhưng ở trên đó cần ghi ngày dạy, muốn Latex tự động đánh ngày theo tiết: Ví dụ: Tiết 1 ngày 16 tháng 7 năm 2009, tiết 2 ngày 23 tháng 7 năm 2009,... Điều này có thực hiện được không?

History

Updated by over 3 years ago

 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to 1175

xuxu_tit wrote:

Có hàm xử lý trên date. Mình có một vấn đề như thế này: Mình muốn soạn giáo án. Nhưng ở trên đó cần ghi ngày dạy, muốn Latex tự động đánh ngày theo tiết: Ví dụ: Tiết 1 ngày 16 tháng 7 năm 2009, tiết 2 ngày 23 tháng 7 năm 2009,... Điều này có thực hiện được không?

Có quy luật nào cho mối quan hệ giữa tiết và ngày tháng không? Hay là ngẫu nhiên? Trường hợp có quy luật thì câu trả lời là có thể được.

Updated by xuxu_tit over 3 years ago

  Qui luật chẳng hạn: Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần thì làm như thế nào. Tiết dạy ở đây có nghĩa là: section đó. Liệu có đánh được không? Đánh theo ý muốn là:
  Mình thiết lập ngày bắt đầu là ngày: 17 tháng 7 năm 2009 chẳng hạn.
  Những lần tiếp theo tăng lên 7 ngày. là 23 tháng 7 năm 2009, 30 tháng 7 năm 2009,....

  Updated by over 3 years ago

   xuxu_tit wrote:

   Có hàm xử lý trên date. Mình có một vấn đề như thế này: Mình muốn soạn giáo án. Nhưng ở trên đó cần ghi ngày dạy, muốn Latex tự động đánh ngày theo tiết: Ví dụ: Tiết 1 ngày 16 tháng 7 năm 2009, tiết 2 ngày 23 tháng 7 năm 2009,... Điều này có thực hiện được không?

   Việc đánh ngày tự động hay theo ý muốn thì đơn giản. Còn vấn đề của bạn là đánh ngày tháng theo tiết dạy thì khó đấy. vấn đề này theo mình nghĩ phải thiết lập hàm nào đó thôi...
   Chờ cao thủ ra tay thôi...

   Updated by over 3 years ago

    xuxu_tit wrote:

    Qui luật chẳng hạn: Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần thì làm như thế nào. Tiết dạy ở đây có nghĩa là: section đó. Liệu có đánh được không? Đánh theo ý muốn là: Mình thiết lập ngày bắt đầu là ngày: 17 tháng 7 năm 2009 chẳng hạn. Những lần tiếp theo tăng lên 7 ngày. là 23 tháng 7 năm 2009, 30 tháng 7 năm 2009,....

    Giả sử bạn sẽ sọan 10 giáo án. Hoặc bạn sẽ soạn 10 giáo án này vào cùng một tài liệu TeX. Trường hợp còn lại, mỗi giáo án sẽ ứng với một tài liệu TeX. Mình cho rằng trường hợp sau đơn giản hơn và hầu hết mọi người sẽ chọn phương án đó; khi đó, thông tin giữa các giáo án sẽ không liên hệ với nhau. Câu trả lời cho việc ghi ngày tháng tự động gần như là phủ định.

    Một trường hợp khác, cùng một giáo án. Bài toán của bạn, theo mình hiểu là như sau đây: Bạn muốn phân một giáo án thành nhiều tiết (ví dụ, tiết 1 đến tiết 9), và do tính chu kỳ của việc sắp thời khóa biểu, sẽ xảy ra chẳng hạn, nếu tiết 1 được sắp vào thứ 3 của tuần này thì tiết 2 sẽ được dạy vào thứ 3 của tuần sau. Như vậy, bài toán của bạn được quy về: xác định ngày tháng bằng cách cộng thêm một số ngày vào ngày đã biết. Ví dụ: 7 ngày sau ngày 20/7/209 là ngày bao nhiêu, 14 ngày sau ngày 20/7/2009 là ngày bao nhiêu?

    Với bài toán này, có thể giải quyết từ bên ngoài (sử dụng \write18). Mình chưa tìm thấy phương án với gói LaTeX.

    Updated by over 3 years ago

    • Status changed from Assigned to Closed
    • % Done changed from 0 to 100
    • Resolution set to Fixed