This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #454

Lỗi khi sử dụng miktex package manager

Added by lyhai08 over 3 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 01-08-2009
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: hệ thống: miktex
Target version: 2009_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Mình dùng miktex package manager của MiKTeX portable 2.8 beta 4 (tải tại trang chủ), khi chọn gói vntex và nhấn dấu + (install) thì nó báo lỗi như sau:

MiKTeX Problem Report
Message: Unexpected end of file.
Data: 
Source: C:\work3\miktex-2.8\Libraries\MiKTeX\Core\LzmaStream.cpp
Line: 260
MiKTeX: 2.8 Beta 4
OS: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (build 2600)
SystemAdmin: yes
PowerUser: no
Root0: D:\TeX\miktex-portable-2.8-beta-4
UserInstall: D:\TeX\miktex-portable-2.8-beta-4
UserConfig: D:\TeX\miktex-portable-2.8-beta-4
UserData: D:\TeX\miktex-portable-2.8-beta-4
CommonInstall: D:\TeX\miktex-portable-2.8-beta-4
CommonConfig: D:\TeX\miktex-portable-2.8-beta-4
CommonData: D:\TeX\miktex-portable-2.8-beta-4

Lỗi đó là gì và khắc phục như thế nào, các bác giúp mình nhé!

History

Updated by over 3 years ago

 • Category set to hệ thống: miktex
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to 1175
 • Target version set to 2009_help
 • % Done changed from 0 to 10

Thứ nhất là, bản MikTeX-portable bạn dùng là bản Beta, có thể có nhiều lỗi chưa biết hoặc chưa khắc phục được. Bạn chỉ dùng bản Beta để thử nghiệm và trong mọi tình huống, phải chấp nhận rủi ro.

Thứ hai là, dựa theo thông báo lỗi, mình đoán là khi tải về tập tin nén của gói VnTeX (cho MiKTeX), MiKTeX đã không thể giải nén được, do sai định dạng LZMA, hoặc tập tin tải về bị lỗi,... Để khắc phục, có thể thử: (1) cài đặt lại, hoặc (2) đổi repository, tức là đổi đường dẫn đến kho lưu trữ CTAN của Úc, Ý, Nhật,... (3) cài VnTeX bằng tay (4) báo cáo lỗi cho MiKTeX Team và chờ khắc phục :)

Updated by lyhai08 over 3 years ago

  OK rùi, mình đổi repository sang US. Có lẽ nó khoái US hay sao ấy. Hehe. Cài đặt ngon lành. Cảm ơn Bác nhé.

  Updated by over 3 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 10 to 100
  • Resolution set to Fixed