This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #457

ảnh chạy lung tung

Added by tuonglientex over 3 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 14-08-2009
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: hình vẽ: nói chung
Target version: 2009_devel
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Em đang tập đưa ảnh vào văn bản TeX, tuy nhiên khi đọc file thấy ảnh của mình cứ chạy lung tung, rất là thiếu mỹ thuật. Bên cạnh đó em có thử dùng cách chèn ảnh cùng khối văn bản nhưng kết quả còn đáng buồn hơn: ảnh đè luôn lên chữ. giải quyết vấn đề này như thế nào ạ? Xin cảm ơn

History

Updated by over 3 years ago

 • Category set to hình vẽ: nói chung
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to 1000
 • Target version set to 2009_devel

Hình trong TeX có thể ở chế độ float, nghĩa là TeX sẽ tự động điều chỉnh vị trí cho bạn. Muốn thay đổi ưu tiên về vị trí thì có thể dùng như sau

\begin{figure}[htb] % h: here, t: top, b: bottom
 % mã chèn hình
\end{figure}

Nếu muốn chèn hình chung với chữ, có thể tham khảo các trao đổi ở http://viettug.org/forum/592 (rất tiếc là phần này chưa có tài liệu ở dạng wiki)

Updated by tuonglientex over 3 years ago

  rất cảm ơn, em đã làm được rồi, thì ra là em không sử dụng gói {wrapfig}và không căn chỉnh khung hình nên ảnh bị đè lên chữ.

  Updated by over 3 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Fixed