This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #458

xung khắc giữa các gói?

Added by tuonglientex over 3 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 16-08-2009
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: hình vẽ: nói chung
Target version: 2009_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Em có một vấn đề phát sinh sau. Khi em đưa ảnh vào trong văn bản TeX thì rất ổn khi dịch pdflatex file.tex trong phần command prompt, em cũng đã đưa được hình sau khi vẽ với WinTpic bằng các đoạn dịch sang ps, dvi và chuyển sang pdf. Tuy nhiên khi kết hợp đưa ảnh.jpg và hình vẽ với Wintpic, thấy hình ảnh bị hỏng, hoặc hình vẽ ( với wintpic) bị mất các đường nét. Lỗi này là do đâu mà có ạ. Khắc phục như thế nào ? Xin cảm ơn.

lamthu.tex (1.7 kB) tuonglientex, 16-08-2009 05:48

p.jpg (38.6 kB) tuonglientex, 16-08-2009 05:48

W.tex (11.9 kB) tuonglientex, 16-08-2009 05:49

lamthu.pdf (286 kB) , 16-08-2009 06:31


Related issues

related to TeX - Problem #627: giúp em làm CV Closed 08-03-2010 14-03-2010

History

Updated by over 3 years ago

 • Category set to hình vẽ: nói chung
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to 3
 • Target version set to 2009_help

Cái này do chất lượng hình kém hoặc do bạn phóng hình to hơn kích thước thật của nó. Bạn có thể chụp hoặc gửi kết quả cho mình xem không?

Updated by tuonglientex over 3 years ago

không hẳn là như thế bởi nếu tách riêng chúng ra ( 1 là chạy ảnh, 2 là đọc hình vẽ bằng wintpic ) thì đều cho kết quả đẹp mắt.

Updated by tuonglientex over 3 years ago

đây là một hình em vẽ ( dạng mã)

Updated by tuonglientex over 3 years ago

  em đã thử nhiều lần mà không được, anh chạy thử. Theo em nghĩ thì lỗi chắc là do lệnh dịch trong command prompt sai hoặc chưa đúng cách .

  latex lamthu
  dvips -olamthu.ps lamthu.dvi
  ps2pdf lamthu.ps
  

  Updated by over 3 years ago

   1. Tập tin W.tex (do WinPic tạo ra) dùng các lệnh \special để vẽ hình nên hệ quả là bạn không thể biên dịch với pdflatex, mà phải thông qua latex. Trong khi đó,
   2. Trong tài liệu của bạn dùng hình thứ hai ở dạng jpg. Hình này không thể trực tiếp biên dịch nhờ latex, trừ khi bạn chỉ ra Bounding Box (tuy nhiên, ngay cả khi chỉ ra BoundingBox thì việc chuyển đổi tex -> dvi -> ps -> pdf cũng sẽ khôgn thành công).
   3. Ngoài ra, mã nguồn của bạn còn bị lỗi khi dùng lệnh caption.

   Để khắc phục, mình đã làm như sau đây:

   1. Đổi hình p.jpg qua dạng .eps nhờ convert. Nếu không rành convert, bạn xem http://viettug.org/blogs/show/228
   2. Sử lại mã nguồn phần chèn hình thứ hai (xem mã bên dưới)
   3. Biên dịch: latex lamthu; dvipdfmx lamthu.dvi. Bạn để ý rằng mình dùng dvipdfmx để chuyển đổi vì kết quả .pdf nhỏ gọn, trong khi nếu dùng dvipsps2pdf trong trường hợp này sẽ cho ra dung lượng lớn.
   % sửa lại đọan mã như sau đây
   \begin{wrapfigure}[12]{l}{.26\textwidth}
   \footnotesize
   \includegraphics[totalheight=.2\textwidth, bb= 0 0 404 310,scale=0.2]{p.eps}
   \caption{test}
   \end{wrapfigure}
   

   Updated by over 3 years ago

   Tập tin đính kèm là kết quả biên dịch trên máy tính của mình

   Updated by tuonglientex over 3 years ago

    Có thế chứ, anh giỏi thật đấy.

    Updated by over 3 years ago

    • Status changed from Assigned to Closed
    • % Done changed from 0 to 100
    • Resolution set to Fixed