This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #466

Bảng nhiều dòng trong một cột

Added by tuonglientex over 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 28-08-2009
Priority: Normal Due date:
Assigned to: phuoclh % Done:

100%

Category: bảng: bảng nói chung
Target version: 2009_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Em đang gặp vấn đề sau: Khi tạo bảng với một cột có nhiều dòng thì không làm được mà chỉ thành công với cột có một dòng. Vấn đề này xử lý ra sao ạ. Xin cảm ơn.

t.tex (669 Bytes) tuonglientex, 28-08-2009 20:47

History

Updated by over 3 years ago

 • Category set to bảng: bảng nói chung
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to phuoclh
 • Target version set to 2009_help

Bạn xem có ví dụ nào ở Table_Basic phù hợp với bạn không?

Nếu bạn có thể cho biết về nội dung trình bày trong bảng thì mình sẽ giúp bạn tốt hơn.

Updated by tuonglientex over 3 years ago

Em có gửi một ví dụ, vì dòng dài quá mà nếu dùng \\ để xuống dòng thì rất không thẩm mỹ, mà không làm thế thì bảng bị hỏng. Xin cảm ơn.

Updated by over 3 years ago

  tuonglientex wrote:

  Em có gửi một ví dụ, vì dòng dài quá mà nếu dùng \ để xuống dòng thì rất không thẩm mỹ, mà không làm thế thì bảng bị hỏng. Xin cảm ơn.

  Bạn thử ví dụ cuối cùng trong Table_Basic và chú ý cách dùng p{...}

  Updated by tuonglientex over 3 years ago

   Đã sửa thành công, tuy nhiên em không biết `p' là viết tắt của cái gì.

   Updated by over 3 years ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • % Done changed from 0 to 100
   • Resolution set to Fixed