This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #474

Khóa trang wiki từ tháng 10

Added by over 3 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 13-09-2009
Priority: Normal Due date: 30-09-2009
Assigned to: - % Done:

100%

Category: trang web: sử dụng ViệtTUG
Target version: 2009_devel Estimated time: 2.00 hours
Resolution: Fixed
Votes: 2/2

Description

Kể từ ngày 1/10/2009, trang wiki của ViệtTUG sẽ được đặt ở chế độ riêng tư, theo đó, chỉ các thành viên sau khi đăng nhập mới xem được. Điều này đảm bảo rằng các tài liệu sẽ được biên soạn tốt hơn, và việc sử dụng tốt hơn.

Cùng với việc giảm tính công cộng của trang wiki là việc hoàn thiện các giấy phép của ViệtTUG.

Các ý kiến, bình chọn và đóng góp của các bạn đều được hoan nghênh. Cảm ơn các bạn.


Related issues

related to Dragula System - Problem #468: simple hook for project permission Closed 07-09-2009 30-09-2009

History

Updated by over 3 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 0 to 100
  • Estimated time set to 2.00
  • Resolution set to Rejected

Updated by over 3 years ago

  • Resolution changed from Rejected to Fixed

Updated by over 3 years ago

  • Target version changed from 2009_help to 2009_devel