This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #477

Môi trường toán và tiếng Việt

Added by tuonglientex over 3 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 15-09-2009
Priority: Normal Due date: 17-09-2009
Assigned to: - % Done:

100%

Category: định dạng: công thức toán
Target version: 2009_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Cho em hỏi một vấn đề:
Trong môi trường toán muốn gõ tiếng Việt có dấu thì có làm được không ạ? Em đang muốn gõ một phân số với tử và mẫu đều có tiếng Việt. Xin cảm ơn.

History

Updated by phuongnam over 3 years ago

  tuonglientex wrote:

  Cho em hỏi một vấn đề: Trong môi trường toán muốn gõ tiếng Việt có dấu thì có làm được không ạ? Em đang muốn gõ một phân số với tử và mẫu đều có tiếng Việt. Xin cảm ơn.

  Trước hết, bạn phải khai báo, chẳng hạn \usepackage[utf8]{vietnam}. Sau đó, trong môi trường toán, bạn dùng lệnh $\text{gõ văn bản vào đây}$ là được.

  Updated by over 3 years ago

   tuonglientex wrote:

   Cho em hỏi một vấn đề: Trong môi trường toán muốn gõ tiếng Việt có dấu thì có làm được không ạ? Em đang muốn gõ một phân số với tử và mẫu đều có tiếng Việt. Xin cảm ơn.

   Bạn thử xem: $\drac{\text{tiếng}}{\text{việt}}$.

   Lệnh \text{} có trong gói amsmath, dùng để thể hiện văn bản trong công thức Toán.

   Updated by over 3 years ago

   • Due date set to 17-09-2009
   • Category set to định dạng: công thức toán
   • Status changed from New to Assigned
   • Assigned to set to 3
   • Target version set to 2009_help
   • % Done changed from 0 to 50

   Updated by tuonglientex over 3 years ago

    Em làm được rồi, cảm ơn.

    Updated by over 3 years ago

    • Status changed from Assigned to Closed
    • % Done changed from 50 to 100
    • Resolution set to Fixed