This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #504

Tiếng Việt và listings.sty

Added by over 3 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 23-10-2009
Priority: Normal Due date: 25-10-2009
Assigned to: - % Done:

100%

Category: định dạng: font Việt, Nga,...
Target version: 2009_help Estimated time: 0.50 hour
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Xin chào mọi người, đặc biệt là anh Kỳ Anh, hi vọng anh vẫn khỏe :D

Sử dụng gói listings trong các tài liệu tiếng Việt thật đúng là một vấn đề mới mẻ ! Em search trên google không thấy một kết quả nào. Em cũng chưa thấy tài liệu tiếng Việt nào sử dụng gói này, trừ tài liệu của tabularcalc. Khi dịch doc của tabularcalc em cũng gặp trục trặc với listings (đã trình bày trong topic của anh Kỳ Anh), đó là không hiển thị được tiếng Việt. Mọi người thử biên dịch thử đoạn code này xem sao nhé (không báo lỗi, nhưng khi xem kết quả thì...). Hi vọng có ai đó sẽ tìm được giải pháp.

\documentclass[a4paper,10pt]{article}
\usepackage{vntex}
\usepackage{listings}
\lstset{
  language=[AlLaTeX]TeX,frame=single,extendedchars=false,numbers=left,numberstyle=\tiny\ttfamily,}

\begin{document}
\begin{lstlisting}
Tầm bậy tầm bạ
\end{lstlisting}
\end{document}

Related issues

related to TeX - Problem #349: tabularcalc: dịch tài liệu, viết hướng dẫn và wiki Closed 21-03-2009 30-04-2009

History

Updated by over 3 years ago

 • Due date set to 25-10-2009
 • Category set to định dạng: font Việt, Nga,...
 • Status changed from New to Assigned
 • Priority changed from High to Normal
 • Target version set to 2009_help

Updated by over 3 years ago

 • % Done changed from 0 to 90
 • Estimated time set to 0.50

Thử thế này xem nhé :)

\begin{lstlisting}[escapechar=!]
!một chiều đi trên con đường nào, hoa điệp vàng trải dưới chân ai...!
\end{lstlisting}

Updated by over 3 years ago

  Hay thật, vậy mà em mò mãi không ra (chắc do không đọc kĩ manual của listings, vì nó dài quá). Cảm ơn anh nhiều !

  Updated by over 3 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 90 to 100
  • Resolution set to Fixed

  khueenivl wrote:

  Hay thật, vậy mà em mò mãi không ra (chắc do không đọc kĩ manual của listings, vì nó dài quá). Cảm ơn anh nhiều !

  Mình cũng gặp vấn đề này khi biên dịch tài liệu của powerdot. Hồi đó thì không thèm đọc tài liệu của listings luôn, mà xử kiểu khác :P

  Vấn đề ở trên bạn đã đề cập tới #349 nhưng do nó OT (off-topic) nên mình đã không quan tâm :D

  Chúc khueenivl sức khỏe, vui vẻ nhé!