This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #509

Không thể dùng được Font 13.5

Added by over 3 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 29-10-2009
Priority: Normal Due date: 31-10-2009
Assigned to: - % Done:

100%

Category: định dạng: font Việt, Nga,...
Target version: 2009_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

em mày mò tự học tex đã lâu dạo này gõ luận văn trường bắt dùng font 13 hoặc 13.5 mà em không biết phải làm thế nào vì theo em biết latex không có cỡ chữ này. Mong các bác giúp em. Em chân thành cảm ơn.

History

Updated by anhhk over 3 years ago

  Ba.n Xem lyk13. Good luck.

  Updated by over 3 years ago

  • Subject changed from Em không thể dùng được Font 13.5 các bác có thể Hướng dẫn em chi tiết được không to Không thể dùng được Font 13.5
  • Due date set to 31-10-2009
  • Category set to định dạng: font Việt, Nga,...
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to 3
  • Priority changed from High to Normal

  Updated by over 3 years ago

  • Target version set to 2009_help
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Fixed

  Updated by over 3 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed