This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #524

Phiên bản TeXnicCenter mới 2.0 alpha

Added by over 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 11-11-2009
Priority: Normal Due date: 15-11-2009
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: trình soạn thảo
Target version: 2010_devel
Resolution: Fixed
Votes: 0/2

Description

Hiện tại TeXnicCenter đã ra phiên bản 2.0 Alpha, hỗ trợ hiển thị unicode, nhưng mình không thể làm nó hiển thị được tiếng việt. Các bạn có thể giúp mình được không?

\documentclass{article}
\usepackage{vntex}
\begin{document}

tôi gõ tiếng việt

\end{document}

Gửi kèm đây là file log.

log.log (22.2 kB) , 11-11-2009 01:55


Related issues

related to TeX - Problem #748: làm thế nào để soạn thảo tiếng Việt trong Texniccenter? Closed 17-09-2010 30-09-2010

History

Updated by over 3 years ago

 • Project changed from Zzz.. to TeX

Updated by over 3 years ago

 • Due date set to 15-11-2009
 • Category set to trình soạn thảo
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to 3
 • Target version set to 2009_help

Updated by about 3 years ago

 • Assigned to changed from 3 to tanphu
 • Target version changed from 2009_help to 2010_devel
 • % Done changed from 0 to 20
 1. đã review bản alpha 1 (by tanphu).
 2. bản alpha2 vừa ra lò, cần theo dõi

Updated by lyhai08 about 3 years ago

  Không biết các Bác có bị như mình không? Nhưng phiên bản TNC alpha 2 mình tải về, tạo một văn bản bình thường thì không gõ được tiếng việt. Nhưng lấy một file tạo bởi vietex đã biên dịch có tiếng việt thành công thì biên dịch bởi TNC được. Copy nội dung của file này dán vào một file mới tạo bởi TNC thì báo lỗi tiếng việt:

  Package inputenc Error: Unicode char ...
  

  Chẳng hiểu sao. Bây giờ tạm thời cứ copy cái file tạo bởi vietex đó rùi gõ nội dung mới vào.
  Bác nào biết giải thích dùm em chút. Thanks

  Updated by about 3 years ago

   Vấn đề có thể nằm ở đây: Bom.

   Vì TXC đang phát triển nên cần có chút kiên nhẫn với nó. lyhai08 thử tìm một chỗ để chỉnh Bom nhé. Chúc may mắn!

   Updated by about 3 years ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • % Done changed from 20 to 100
   • Resolution set to Fixed