This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #538

kiểm tra vnmik 4.1.0 trên windows vista/7

Added by over 3 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 06-12-2009
Priority: Normal Due date:
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: hệ thống kiểm tra
Target version: 4.1.0
Votes: 0/0

Description

Kiểm tra các trục trặc phát sinh của vnmik 4.1.0 trên windows vista/7. Xác định lỗi và nguồn gốc lỗi

 1. lỗi từ cygwin/vnmik binary
 2. lỗi từ hệ thống tex

Các thông báo lỗi có đầy đủ trong /vnmik/vnmik.log/log.all cần phải được xem xét kỹ.

log.all - Log File (11.9 kB) tanphu, 07-12-2009 10:30

History

Updated by tanphu over 3 years ago

Cài đặt vnmik-4.1.0 trên Windows 7, chạy update.bat thành công. Khi biên dịch thì không thể cài gói từ Internet hay từ đĩa CD Miktex 2.7 full, báo lỗi ten_goi.sty not found. Nếu cài miktex 2.8 trên máy này thì hoạt động bình thường.

Updated by over 3 years ago

  tanphu wrote:

  Cài đặt vnmik-4.1.0 trên Windows 7, chạy update.bat thành công. Khi biên dịch thì không thể cài gói từ Internet hay từ đĩa CD Miktex 2.7 full, báo lỗi ten_goi.sty not found. Nếu cài miktex 2.8 trên máy này thì hoạt động bình thường.

  1. Khi cài gói Phú có đổi repository chưa?
  2. Nếu chỉnh repo rồi mà bị lỗi thì do miktex không hỗ trợ repo?
  3. Lỗi này trước đây không xảy ra trên Windows XP?

  Updated by over 3 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Fixed

  vnmik/miktex 2.7 không chạy ổn trên windows 7. cần đổi core cho vnmik