This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #540

tạo ảnh gif bằng metapost

Added by over 3 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 15-12-2009
Priority: Normal Due date:
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: hình vẽ: MetaPOST
Target version: 2009_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

hiện tại mình đang nghiên cứu về vấn đề này, mình có tải mấy cái macro trên TUG về, nhưng khi biên dịch ra nhiều file post script dạng .101, .102 ... không biết phải làm sao nữa. Mong các bác giúp đỡ

History

Updated by over 3 years ago

 • Category set to hình vẽ: MetaPOST
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to tanphu
 • Target version set to 2009_help
 • % Done changed from 0 to 10

phankimthanh wrote:

hiện tại mình đang nghiên cứu về vấn đề này, mình có tải mấy cái macro trên TUG về, nhưng khi biên dịch ra nhiều file post script dạng .101, .102 ... không biết phải làm sao nữa. Mong các bác giúp đỡ

Những tập tin này thường là kết quả biên dịch của MetaPOST, bạn có thể dùng ghostview để xem, hoặc có thể nạp vào trong tài liệu bằng \includegraphics. Còn để tạo ảnh .gif thì có thể dùng ImageMagick để nạp các frame cho ảnh gif

convert xyz.101 xyz.102 xyz.103 xyz.gif

(Bạn xem một ví dụ ở http://www.tjhsst.edu/~dhyatt/supercomp/n401a.html.)

Mình gán chủ đề này cho tanphu là người có nhiều kinh nghiệm với MetaPOST và tạo ảnh động với MetaPOST.

Updated by tanphu over 3 years ago

  Có thể tạo ảnh gif từ sản phẩm của MetaPOST bằng ImageMagick như hướng dẫn của corolla ở trên. ImageMagick hiện tại đã có bản cài đặt cho Windows và sử dụng để convert hình bằng dòng lệnh. Với cách này thì ảnh Gif xuất ra chất lượng hơi kém, nhưng được lợi điểm là có thể chèn vào Web.

  Còn một cách khác nữa tạo hình chuyển động là:
  1. Tạo một fie PDF thứ nhất chẳng hạn FRAME.PDF gồm nhiều trang, trang thứ n là hinh.n (các hinh.n là các sản phẩm từ MetaPOST), mỗi trang trong file FRAME.PDF này sẽ là một frame của chuyển động.
  2. Sau đó dùng gói animate để tạo chuyển động trong file PDF thứ 2 bằng lệnh
  \animategraphics[controls, autoplay, loop]{12}{FRAME}{}{}
  

  Cách thứ 2 cho chất lượng hình ảnh cao vì hình chuyển động vẫn là hình PostScript. Khi trình chiếu bằng TeX thì nên dùng cách 2.

  Bạn xem tài liệu hướng dẫn của gói animate để biết thêm chi tiết.

  Updated by over 3 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 10 to 100
  • Resolution set to Fixed