This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #541

một số lỗi khi làm beamer

Added by tuonglientex over 3 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 18-12-2009
Priority: Normal Due date: 27-12-2009
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: trình diễn: beamer
Target version: 2009_help
Resolution: Fixed
Votes: 3/3

Description

Em gửi kèm một bài trình diễn bằng beamer, rất tiếc là đã mất file nguồn .tex. Nhưng chắc các cao nhân biết sửa những lỗi này. Đó là

 1. Trang trắng khi dịch (em muốn biến mất trang này)
 2. Các slide quá nhiều khi có lệnh pause (Làm sao để gọn gàng trong một slide)

Xin cảm ơn.

po.pdf (501 kB) tuonglientex, 18-12-2009 05:46

bea.tex (1.2 kB) tuonglientex, 18-12-2009 21:33

bea.pdf (88.3 kB) tuonglientex, 18-12-2009 21:33

cuong4012_beamer.pdf (381.6 kB) tuonglientex, 18-12-2009 22:57

bea1.tex (1.2 kB) ngocson, 23-12-2009 02:41

History

Updated by over 3 years ago

 • Due date set to 27-12-2009
 • Category set to trình diễn: beamer
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to tanphu
 • Target version set to 2009_help

Updated by tanphu over 3 years ago

  1. Mình dùng beamer chưa từng thấy tình trạng trang trắng bao giờ. Vì bạn không gởi file nguồn nên rất khó để đoán được vì sao. Có thể là đã có lệnh hay option nào đó trong lúc tạo tiêu đề.
  1. Theo mình nghĩ sở dĩ có trình trạng có quá nhiều trang trong file PDF trình chiếu (hình như là 56 trang) trong file trình chiếu chỉ có 16 sile là do bản chất của việc trình chiếu bằng file PDF. Mỗi trình trạng (thời điểm) của một slide phải được thể hiện bằng một trang trong file PDF chứ không thể rút ngắn số trang được. Do vậy, ta nên tạm hài lòng với điều này. Còn khi muốn in các silde vào giấy ta đã có chế độ in văn bản rồi.

  Updated by tuonglientex over 3 years ago

  Em có tạo một bài khác đi kèm file.tex. Anh xem thử.

  Updated by tuonglientex over 3 years ago

  Em có một down một cái làm beamer của anh Cương (lấy trên viettug), thấy các slide được rút vào một trang.

  Updated by tanphu over 3 years ago

   1. Để bỏ trang trắng bạn hãy bỏ tuỳ chọn [dvips khi dùng \uespackage{graphicx}.
   2. Trong file của bạn Cương, vẫn có nhiều pages khi dùng lệnh \pause. Đó là nguyên tắc của việc trình chiếu bằng PDF nên việc gộp lại là không thể. Phải dùng nhiều trang khác nhau để thể hiện các hình dáng (cũng là các thời điểm) khác nhau của cùng một frame.

   Updated by over 3 years ago

    tuonglientex wrote:

    Em gửi kèm một bài trình diễn bằng beamer, rất tiếc là đã mất file nguồn .tex. Nhưng chắc các cao nhân biết sửa những lỗi này. Đó là

    1. Trang trắng khi dịch (em muốn biến mất trang này)
    2. Các slide quá nhiều khi có lệnh pause (Làm sao để gọn gàng trong một slide)

    Xin cảm ơn.

    Theo mình nghĩ hiện tượng tạo trang trắng là do lúc bạn chọn option hoặc dùng quá nhiều lệnh pause. Chứ mình soạn trình chiếu bằng Beamer có gặp vấn đề gì đâu..

    Bạn có thể xem bài này nha... http://www.zshare.net/download/69917124ca593aa1/

    Updated by tuonglientex over 3 years ago

     Em cũng đồng ý là sẽ có nhiều trang khi trình diễn. Nhưng còn trang trắng thì khi bỏ [dvips] vẫn không bỏ được trang đó. Nhưng hình như em đã đọc được ở đâu đó, LaTeX mặc định trang chẵn?

     Updated by over 3 years ago

     • % Done changed from 0 to 50

     Updated by ngocson over 3 years ago

     tuonglientex wrote:

     Em cũng đồng ý là sẽ có nhiều trang khi trình diễn. Nhưng còn trang trắng thì khi bỏ [dvips] vẫn không bỏ được trang đó. Nhưng hình như em đã đọc được ở đâu đó, LaTeX mặc định trang chẵn?

     Trong file bạn gửi có mấy kí tự lạ "" ngay đầu file (trước \documentclass). Những kí tự này không nhìn thấy được trong 1 số trình soạn thảo như gedit, vi, nano. Nhưng nó lại được hiển thị trong notepad của windows. Khi chúng được xóa đi thì không còn thừa trang trắng nào nữa.

     Tôi nghĩ một số chương trình soạn thảo đã thêm chúng vào khi bạn soạn thảo file dưới unicode encoding. Có lẽ bạn sẽ cần phải đổi trình soạn thảo latex khi dùng unicode.

     Tôi gửi lại file bea1.tex đã được sửa đổi, nội dung giống nhau, nhưng kích thước đã giảm hơn 30 bytes, chỉ còn 1189 bytes.

     Updated by tuonglientex over 3 years ago

      Rất cám ơn anh ngoc son. Thì ra trong file TeX của em có ma. :D

      Updated by over 3 years ago

       ngocson wrote:

       tuonglientex wrote:

       Em cũng đồng ý là sẽ có nhiều trang khi trình diễn. Nhưng còn trang trắng thì khi bỏ [dvips] vẫn không bỏ được trang đó. Nhưng hình như em đã đọc được ở đâu đó, LaTeX mặc định trang chẵn?

       Trong file bạn gửi có mấy kí tự lạ "" ngay đầu file (trước documentclass). Những kí tự này không nhìn thấy được trong 1 số trình soạn thảo như gedit, vi, nano. Nhưng nó lại được hiển thị trong notepad của windows. Khi chúng được xóa đi thì không còn thừa trang trắng nào nữa.

       Tôi nghĩ một số chương trình soạn thảo đã thêm chúng vào khi bạn soạn thảo file dưới unicode encoding. Có lẽ bạn sẽ cần phải đổi trình soạn thảo latex khi dùng unicode.

       Thật bất ngờ cho phát hiện này. Editor của mình có thể phát hiện được ký tự lạ mà ngocson nói, nhưng khi đó thì sẽ không thể biên dịch được tài liệu. (Tuy nhiên, mình không thực hiện việc kiểm tra do không tham gia chủ đề này.)

       Về ký tự lạ mà ngocson, mình mô tả rõ hơn như sau: BOM.

       Updated by over 3 years ago

       • % Done changed from 50 to 90

       Updated by tuonglientex over 3 years ago

        Em dùng Emeditor để gõ mã và đã khắc phục được bằng cách khi save, chọn UTF-8 without signature. Nếu chọn with signature thì lỗi sẽ phát sinh.

        Updated by over 3 years ago

        • Status changed from Assigned to Closed
        • % Done changed from 90 to 100
        • Resolution set to Fixed