This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #542

Xử lí hình ảnh

Added by phuongnam over 3 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 18-12-2009
Priority: Normal Due date:
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: hình vẽ: nói chung
Target version: 2009_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Chương trình GeospacW là chương trình vẽ hình học không gian rất tốt. Tôi muốn đưa (chụp) hình ảnh của nó vào văn bản LaTeX, nhưng độ phân giải của hình không được tốt lắm (nét vẽ đôi khi có răng cưa). Xin Diễn đàn giúp tôi xử lí hình sao cho có chất lượng tốt nhất có thể. Chân thành càm ơn.

History

Updated by over 3 years ago

 • Category set to hình vẽ: nói chung
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to tanphu
 • Target version set to 2009_help

Updated by over 3 years ago

 • % Done changed from 0 to 10

Đối với hình chụp lại thì độ phân giải không thể cao nhất rồi. Một cách đơn giản là chụp hình ở kích thước lớn rồi co nhỏ lại sẽ đánh lừa được mắt người xem.

Updated by tuonglientex over 3 years ago

  Anh Phương Nam làm như thế này xem có được không nhé:
  1. copy hình
  2. sau đó chọn All Programs > Accessories > Paint. rồi paste vào.
  3. Lưu file ảnh jpg chẳng hạn. Như thế chắc hình vẫn không bị nhòe.

  Updated by over 3 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 10 to 100
  • Resolution set to Fixed