This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #546

[PlainTeX] Đặt leader chung quanh đoạn?

Added by pclouds about 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 28-12-2009
Priority: Normal Due date: 09-01-2010
Assigned to: - % Done:

100%

Category: texformat: plain
Target version: 2009_help
Resolution: Fixed
Votes: 2/2

Description

Trong mấy cái form mẫu điền tay, chỗ điền có dấu chấm chấm. Tui muốn làm na ná như thế bằng plain TeX, làm sao để khi tạo một đoạn thì hai lề của đoạn cũng "chấm chấm" như thể mình điền vô (phần chữ thì không có chấm chấm làm gì). Trong TeX có \leftskip với \rightskip nhưng hình như hai cái này chỉ là glue, không nhét leaders vào được. Bà con có biết cách nào không?

History

Updated by about 3 years ago

 • Due date set to 31-12-2009
 • Category changed from -- chủ đề khác to texformat: plain
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to 3
 • Target version set to 2009_help
 • % Done changed from 0 to 10

Bác thử mã này xem có được không? Kết quả sẽ là .......... Do you yahoo? .....

\newbox\mydot
\setbox\mydot=\hbox{\hskip.2em.\hskip.2em}
\def\myfil{\leaders\copy\mydot\hfil}
\hbox to 16cm{\myfil\kern-0.4em\myfil Do you yahoo?\myfil}

Updated by about 3 years ago

 • Status changed from Assigned to Closed
 • % Done changed from 10 to 100
 • Resolution set to Fixed

Updated by pclouds about 3 years ago

  Cái đó chỉ chạy cho 1 dòng thôi chớ đâu có cho 1 đoạn được?

  Updated by anhhk about 3 years ago

  • Due date changed from 31-12-2009 to 09-01-2010
  • Status changed from Closed to Reopened
  • % Done changed from 100 to 50
  • Resolution deleted (Fixed)

  À, mình cũng ngờ ngợ về cách bác hỏi, nhưng đã nghĩ là bác hỏi nhầm (xin lỗi bác). Vì thật ra là mình chưa thấy ai làm giống ý bác bao giờ.

  Nếu muốn làm cho đoạn, mình có thể nghĩ tới

  1. Dùng các bảng với ba cột
  2. Dùng minipage (tạo ra ba trang nhỏ đặt liền nhau)

  Hai ý trên trong LaTeX thì dễ làm lắm, nhưng mình chưa chắc về cách làm trong plainTeX. Để mình mò thử :P

  Updated by pclouds about 3 years ago

   Hà.. ừ dùng bảng cũng được. Quên :-D

   Updated by about 3 years ago

   • Status changed from Reopened to Closed
   • % Done changed from 50 to 100
   • Resolution set to Fixed