This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #547

màu của block

Added by nntan73 about 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 28-12-2009
Priority: Normal Due date: 31-12-2009
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: trình diễn: beamer
Target version: 2009_help
Resolution: Fixed
Votes: 2/2

Description

Xin chào các bác. Em dùng gói beamer để tạo slide. Trong đó em muốn dùng tới lệnh

\begin{block}
% ...
\end{block}

Em muốn khung của block thay đổi mầu, nhưng không biết làm thế nào. Vậy nhờ các bác chỉ giáo! Em xin cám ơn trước! Hình mong muốn như dưới đây.

haimau.jpg (15.2 kB) nntan73, 28-12-2009 15:36

History

Updated by about 3 years ago

 • Due date set to 31-12-2009
 • Category set to trình diễn: beamer
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to tanphu
 • Target version set to 2009_help

Updated by tanphu about 3 years ago

  Ngoài block thì trong beamer còn có alertblock để nhấn mạnh và sẽ đổi màu so với block.

   \begin{alertblock}{Tên block}
    % Nội dung
   \end{alertblock} 
  

  Updated by nntan73 about 3 years ago

   Cám ơn bác! Em làm được rồi. Mà sao bác siêu thế!!!!

   Updated by about 3 years ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • % Done changed from 0 to 100
   • Resolution set to Fixed

   nntan73 wrote:

   Em làm được rồi. Mà sao bác siêu thế!!!!
   Có vấn đề gì về trình diễn, bạn cứ hỏi tanphu :)