This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #576

Việc vẽ "biểu đồ" minh hoạ cho toán thống kê (statistic)!

Added by nqt about 3 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 11-01-2010
Priority: Normal Due date: 25-08-2010
Assigned to: nqt % Done:

100%

Category: hình vẽ: nói chung
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Hi! Minh đang quan tâm đến "việc vẽ biểu đồ" trong toán thống kê (statistic). Sau đây, mình gởi 3 hình minh hoạ như sau. Các bạn có thể giới thiệu mình:
 1. nên dùng cái gì để có thể vẽ được các hình như thế, đặc biệt là đã có sẵn số liệu (data) nào đó.
 2. Giới thiệu một ví dụ đơn giản và cách thực hiện nhé.
  Trân trọng cảm ơn.

PS: Mình đang mò mẫm: metapost, pstrick mà hổng biết nên bắt đầu thế nào nữa. Hic!

hinh1.png (13.9 kB) nqt, 11-01-2010 02:03

hinh2.png (12.7 kB) nqt, 11-01-2010 02:03

hinh3.png (20.5 kB) nqt, 11-01-2010 02:03

History

Updated by about 3 years ago

 • Due date set to 31-01-2010
 • Category set to hình vẽ: nói chung
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to tanphu
 • Target version set to 2010_help

Updated by about 3 years ago

  Các hình ở trên đều có thể vẽ được dễ dàng với metapost hoặc pstricks. Nhưng một khi số liệu thay đổi, sẽ rất khó khăn để vẽ lại hình cho đẹp.

  Nếu đã có sẵn các số liệu, mình nghĩ cách hiệu quả nhất là dùng các module xử lý số liệu thống kê của matlab, maple để vẽ hình minh họa.

  Tân Phú có thể sẽ giúp đỡ bạn tốt hơn về cách dùng metapost.

  Updated by tanphu about 3 years ago

  • Votes: -1/1

  Có một macro của MetaPOSTmpgraph có thể đáp ứng được yêu cầu của bạn. Có thể xem tại đây

  Updated by about 3 years ago

  • Due date changed from 31-01-2010 to 25-08-2010
  • Assigned to changed from tanphu to nqt

  Updated by over 2 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Fixed