This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #577

Lập thời khoá biểu giảng dạy nè!

Added by nqt about 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 12-01-2010
Priority: Normal Due date: 31-01-2010
Assigned to: - % Done:

100%

Category: bảng: mục lục, toc, lot
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Hi!

Mình có mẫu lịch giảng dạy trong tuần này! Mình chia sẻ với các bạn mã nguồn của nó nè: lichgiangdaythi.tex

Mình đã hoàn thành việc nhập lịch giảng dạy như trên. Bây giờ nếu mình muốn: tô màu cho các ô (cùng một khối lớp) cho dễ nhìn thì phải làm sao? Mình thử dùng gòi colortbl nhưng không thành công khi thực hiện việc này, đặc biệt là các ô có dùng lệnh \multirow.

Bạn nào có ý kiến khác hông nào?

Thân ái.

lichgiangdaythi.tex (4 kB) nqt, 12-01-2010 19:34

lichgiangdaythi.pdf (72.7 kB) nqt, 12-01-2010 19:34

History

Updated by about 3 years ago

 • Category set to bảng: mục lục, toc, lot
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to tanphu
 • Target version set to 2010_devel

Updated by about 3 years ago

 • Due date set to 31-01-2010
 • Assigned to changed from tanphu to 3
 • % Done changed from 0 to 10
 • Votes: 1/1

Cảm ơn nqt. Bảng này làm rất công phu :)

Mình không chắc về kết quả, nhưng nqt thử xem các ví dụ của Phước ở Table_Basic nhé :)

Updated by about 3 years ago

  Vụ này xử sao rồi nqt ?

  Updated by about 3 years ago

  • Target version changed from 2010_devel to 2010_help

  Updated by nqt about 3 years ago

   Hi! Mình chưa có cách nào để có thể "ưng ý" trong trường hợp này!

   Nhưng mà, mình có edit lại mã \TeX một tí xíu để nhìn có vẻ hay hay hơn này: \def\thikhoangcach{0.105\textwidth}

   Rồi sau đó, thay tất cả các cụm 26mm bởi \thikhoangcach.

   Thế là xong!

   Updated by about 3 years ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • % Done changed from 10 to 100
   • Resolution set to Fixed