This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #579

category dịch là gì?

Added by about 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 17-01-2010
Priority: Normal Due date: 24-01-2010
Assigned to: - % Done:

100%

Category: -- chủ đề khác
Target version: 2010_devel
Resolution: Fixed
Votes: 2/2

Description

Xin chào!

Mình đang thực hiện công việc chuyển ngữ để có được hỗ trợ tiếng Việt trong giao diện cài đặt của TeXLive. Trong quá trình làm việc thì gặp phải từ Category. Từ này được dùng để chỉ sự phân loại các gói.

Trước đây, mình luôn dịch từ này bởi Phạm trù (giống như trong Toán học), nghe rất không thuận tai và một số bạn không vừa ý. Tuy nhiên, từ này lại rất khó dịch là Nhóm (vì nhóm đã là group rồi) hoặc là Họ (Family).

Các bạn có ý kiến gì vui lòng cho mình biết. Những ý được chấp nhận bởi số đông sẽ được đưa vào bản dịch chính thức.

Cảm ơn các bạn.

History

Updated by about 3 years ago

 • % Done changed from 0 to 10

Bản dịch hiện tại http://viettug.org/attachments/download/348/vi.po.html (những dòng màu xanh chưa được dịch do chưa xác định được chính xác ngữ cảnh)

Updated by about 3 years ago

 • % Done changed from 10 to 20

Trả lời của một số bạn qua thư:

 1. Vũ Đăng Khoa (?): Danh mục, Phân loại
 2. Nguyễn Văn Hạnh: Danh mục

Cảm ơn Hạnh và Khoa. Các bạn khác tiếp tục cho ý kiến nhé :)

Updated by about 3 years ago

 • Priority changed from High to Normal

Updated by phucluoi about 3 years ago

 • Votes: 0/2

Theo em thì không cần thiết phải dịch hay Việt hoá làm gì, bởi vì đặc trưng của mỗi ngôn ngữ mỗi khác. Em cũng không khoái dùng các phần mềm có giao diện tiếng Việt hay bất cứ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh, nếu như tính năng của phần mềm đó không mang đặc trưng ngôn ngữ. TeX cũng không ngoại lệ. Việc quản lí các package mang tiếng kĩ thuật hơn là mang tính ngôn ngữ, do đó không cần thiết phải dịch. Tuy nhiên nếu ai đó muốn viết một Package để hỗ trợ cho việc viết thư trong LaTeX bằng tiếng Việt, thì các keyword của package đó nên là tiếng Việt.

Một trong những điểm không thuận lợi của việc dịch tài liệu kĩ thuật sang tiếng Việt là tra cứu trên mạng. Đại đa số các tài liệu trên mang đều là tiếng Anh, nếu không biết nguyên nghĩa tiếng Anh thì chỉ có nước chào thua. Tuy nhiên điều không thuận lợi này có thể khắc phục bằng cách sau mỗi tài liệu có một danh sách các từ chuyên môn, như bác Kì Anh vẫn hay làm.

Catalog theo em có thể dịch tạm là kiểu, mẫu.

Updated by about 3 years ago

 • Votes: 1/1

phucluoi wrote:

Theo em thì không cần thiết phải dịch hay Việt hoá làm gì, bởi vì đặc trưng của mỗi ngôn ngữ mỗi khác. Em cũng không khoái dùng các phần mềm có giao diện tiếng Việt hay bất cứ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh, nếu như tính năng của phần mềm đó không mang đặc trưng ngôn ngữ.

Mình cũng thấy có nhiều chỗ không thể dịch cho đơn giản và rõ nghĩa được. Và khi đó ... tốt nhất là giữ nguyên, không chuyển ngữ. Còn việc dùng phần mềm với giao diện tiếng Việt hay Anh thì mình nghĩ có liên quan tới sở thích và sở học của mỗi người. Nếu muốn phổ cập tin học thì việc dùng tiếng Anh trong giai đoạn hiện tại sẽ gặp nhiều khó khăn.

Chúng ta có thể học hỏi người Nhật, khi toàn bộ hệ thống Linux, điện thoại đã được địa phương hóa ?? Người già người trẻ gì của họ cũng có thể dùng các thiết bị công nghệ cao :)

TeX cũng không ngoại lệ. Việc quản lí các package mang tiếng kĩ thuật hơn là mang tính ngôn ngữ, do đó không cần thiết phải dịch. Tuy nhiên nếu ai đó muốn viết một Package để hỗ trợ cho việc viết thư trong LaTeX bằng tiếng Việt, thì các keyword của package đó nên là tiếng Việt.

Đồng ý với phucluoi.

Một trong những điểm không thuận lợi của việc dịch tài liệu kĩ thuật sang tiếng Việt là tra cứu trên mạng. Đại đa số các tài liệu trên mang đều là tiếng Anh, nếu không biết nguyên nghĩa tiếng Anh thì chỉ có nước chào thua. Tuy nhiên điều không thuận lợi này có thể khắc phục bằng cách sau mỗi tài liệu có một danh sách các từ chuyên môn, như bác Kì Anh vẫn hay làm.

Lạc đề một xíu: Sách tiếng Việt so với sách tiếng Anh thường có mấy đặc điểm dễ nhận ra:

 • Mục lục để ở cuối sách
 • Thiếu lời dẫn (hoặc lời dẫn sơ sài), thiếu hướng dẫn đọc sách
 • Không có danh sách các từ chuyên môn (Index)
 • Tài liệu tham khảo ghi sơ sài (Uhm, các tác giả thật là giỏi)

Mình hay dùng Index là do học ở sách nước ngoài thôi.

Quay trở lại dự án mình đang thực hiện: Bộ TeXLive đã được địa phương hóa giao diện cài đặt cho 12 ngôn ngữ (ngoài tiếng Anh), và mình thực hiện chuyển ngữ cho tiếng Việt theo đề nghị của Reinhard Kotucha là người quản lý hiện tại của VnTeX. Vì việc chuyển ngữ này không quá khó / nhiều, và cũng là để hiểu thêm nguyên lý hoạt động của TeXLive, nên mình đã tham gia :)

Theo ý kiến của các bạn cho đến lúc này, mình tạm thời chọn Danh mục cho từ Category. Vẫn còn nhiều tứ khác rất khó gặm, như Revision, Repository, ... và mình đang cân nhắc. Các bạn có hứng thú có thể xem bản draft của dự án ở địa chỉ http://viettug.org/attachments/download/348/vi.po.html

Updated by about 3 years ago

 • Status changed from Assigned to Closed
 • % Done changed from 20 to 100
 • Resolution set to Fixed

Từ được chọn: Danh mục