This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #583

Tạo chú thích bên lề

Added by tuonglientex about 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 18-01-2010
Priority: Normal Due date: 24-01-2010
Assigned to: - % Done:

100%

Category: định dạng: layout, header,...
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Em muốn hỏi về cách làm chú thích bên lề trong TeX. Đã tìm trên google nhưng mà chưa được ạ.

History

Updated by about 3 years ago

 • Due date set to 24-01-2010
 • Category set to định dạng: layout, header,...
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to 3
 • Target version set to 2010_help
 • % Done changed from 0 to 10

Cách đơn giản nhất là bạn dùng \marginpar

% \reversemarginpar     % hoán vị vị trí của chú thích
\marginpar{example}
\marginpar[another]{example} % dùng với twoside mode

Có nhiều kiểu làm khác nhưng phức tạp hơn.

Updated by tuonglientex about 3 years ago

  Được rồi ạ, cảm ơn anh. Nhưng nếu mà nó có ký tự liên kết với phần văn bản giống như khi dùng \footnote thì hay hơn anh nhỉ.

  Updated by about 3 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 10 to 100
  • Resolution set to Fixed

  tuonglientex wrote:

  Được rồi ạ, cảm ơn anh. Nhưng nếu mà nó có ký tự liên kết với phần văn bản giống như khi dùng footnote thì hay hơn anh nhỉ.

  Chú thích này đặt ngay bên cạnh đoạn văn cần chú thích (hiếm khi có sự dịch chuyển), nên người ta đã không cần thực hiện đánh số như như footnote. Nếu cần thì bạn có thể thực hiện đánh số bằng tay :)