This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #584

Làm sao để gõ và biên dịch thành công lệnh này hỉ?

Added by nqt about 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 19-01-2010
Priority: Normal Due date: 24-01-2010
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: -- chủ đề khác: gói bất kỳ
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Hi! Khi đọc tài liệu cung cấp tất cả: http://www.ctan.org/tex-archive/info/symbols/comprehensive/

Trong đó, mình chú ý TABLE 314 có nhiều biểu tượng vui, chẳng hạn: \Bart, \Homer, \Maggie...

Theo, hướng dẫn thì mình cài gói simpsons.sty, tuy nhiên khi biên dịch bằng \LaTeX một file tex đơn giản như sau

\documentclass{article}
\usepackage{vntex}
\usepackage{simpsons}
\begin{document}
\Bart
\end{document}

Nó báo lỗi thiếu simpsons.sty (mặc dù mình đã nạp nó từ trình MiKTeX Manager Package). Mình hổng biết là bị gì nữa đây! Bạn nào gặp trường hợp như mình chưa?

hinhgoivietugsimpsons.png (306.3 kB) nqt, 21-01-2010 00:54


Related issues

related to TeX - Problem #417: viết wiki về cài đặt gói LaTeX Rejected 03-05-2009 31-08-2010

History

Updated by about 3 years ago

 • Due date set to 24-01-2010
 • Category set to -- chủ đề khác: gói bất kỳ
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to tanphu
 • Target version set to 2010_help

Updated by tanphu about 3 years ago

  Nếu bạn dùng TeX trên Ubuntu thì hướng giải quyết như sau:

  1. Copy file simpsons.sty tải tại đây vào thư mục /usr/share/texmf/tex/latex
  2. Chạy lệnh texhash để cập nhật gói vừa chép vào
  3. Copy tất cả file có phần mở rộng .mf tại đây vào thư mục chứa file tex đang soạn.

  Lúc này đã sẵn sàng để biên dịch. Nếu chạy TeX trên hệ điều hành Linux khác chắc cũng giải quyết tương tự.

  Updated by tanphu about 3 years ago

   Nếu bạn dùng MikTeX trên Windows thì giải quyết như sau:

   1. Copy file simpsons.sty tại đây vào thư mục chứa file đang soạn.
   2. Tiến hành biên dịch thì MikTeX thông báo thiếu file simpsons.mf, hãy chỉ cho MikTeX biết bạn muốn cài từ source để ở đâu.

   Sau đó sẽ biên dịch được bình thường. Bạn hãy thử và cho biết kết quả!

   Updated by about 3 years ago

   • % Done changed from 0 to 50

   Updated by nqt about 3 years ago

   Hic! Mình có thắc mắc: mình đã nạp gói simpsons từ trình MiKTeX Package Manager rồi. Bạn có thể xem hình mình gởi kèm.
   Vậy thì lỗi là như thế nào hỉ?

   Mình sẽ thử theo cách của các bạn sau...

   Updated by tanphu about 3 years ago

    Gói simpsons có chút đặc biệt là mặc dù đã cài gói này bằng trình MikTeX Package Manager rồi trong hệ thống thư mục của MikTeX vẫn không có file simpsons.sty mà chỉ có simpsons.mf. Do đó bạn cần chép thêm file simpsons.sty vào thư mục chứa file tex đang soạn thì sẽ biên dịch được.

    Updated by about 3 years ago

    • Status changed from Assigned to Closed
    • % Done changed from 50 to 100
    • Resolution set to Fixed

    Updated by nqt about 3 years ago

     Cảm ơn bạn tanphu! Mình đã thực hiện thành công theo cách của bạn rồi! Hay quá! :)

     Updated by nqt about 3 years ago

      Hi! Đường link sau đây giúp các bạn dễ lấy file simpsons.sty nhé!
      [[http://www.ctan.org/tex-archive/usergrps/uktug/baskervi/4_4/]]
      Hi! Chúc mừng năm mới.

      Updated by nqt about 3 years ago

       Hi! Theo mình thấy rằng: lệnh \Bart (của gói simpsons.sty) cho biểu tượng rất vui. Mình muốn: phóng to hoặc thu nhỏ ``hình kết quả'' của lệnh này trong văn bản thì phải làm thế nào? Mình thấy các lệnh: \large, \huge, ... đều hổng tác dụng cho lệnh \Bart này.