This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #594

tổ chức offine 3

Added by about 3 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 25-01-2010
Priority: Normal Due date: 28-02-2010
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: trang web: offline
Target version: 2010_devel
Resolution: Rejected
Votes: 4/4

Description

{{{allow @Assignable}}}

Kế hoạch tổ chức Offline 3. Chủ đề gợi ý:

  1. Đồ họa
  2. Book style

Chủ đề này được gán cho Phú. Các bạn khác hãy góp ý để thực hiện.


Related issues

related to TeX - Problem #610: Dự kiến nội dung Offline 3 Closed 25-02-2010

History

Updated by nqt about 3 years ago

  • Votes: 2/2

{{{allow @Assignable}}}

Hi! Mình ở Đà Nẵng nên hổng biết có tham gia được không nữa? :)

Updated by about 3 years ago

  • Votes: 2/2

{{{allow @Assignable}}}

  1. Phú: năm ni Phú phụ trách mảng này xem, hy vọng là có hướng mới cho Offline3. Mình làm 2 lần rồi thấy chưa thành công lắm
  2. NQT: bạn có thể viết bài, cũng là dịp để trao đổi và chia sẻ, ngoài ra để lưu lại, v.v... :) Tết về Đà Nẵng hy vọng sẽ gặp và trao đổi với NQT nhiều hơn.

Updated by about 3 years ago

  • Due date changed from 14-02-2010 to 28-02-2010

Updated by over 2 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Rejected