This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #597

Tự xuống dòng

Added by nntan73 about 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 27-01-2010
Priority: Normal Due date: 28-01-2010
Assigned to: anhhk % Done:

100%

Category: định dạng: font Việt, Nga,...
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Chào các anh chị. Khi soạn thảo một bài báo tex Tiếng Nga em có gặp tình huống sau:

Nếu để file nguồn biên dịch trên windows tiếng Nga thì khi hết dòng chữ sẽ tự động ngắt chẳng hạn cuối dòng là chữ привет, mà khoảng cách chỉ đủ để cho chữ при thì nó đã xuất hiện при- ở cuối dòng, sau đó đầu dòng mới sẽ là вет.

Tuy nhiên, với cùng file nguồn đó em mang sang dịch trên máy dùng hệ điều hành Windows XP Tiếng Anh thì toàn bộ chữ привет, sẽ nằm trên dòng. Nghĩa là nó lấn sang lề phải. Em cài MiKTex 2.8 3583 trên cả hai máy. Vậy em sai sót ở chỗ nào? Hay cụ thể, có cài thiếu gói nào trên máy thứ hai ạ???

Xin cám ơn các anh trước!

gui.tex (5.3 kB) nntan73, 27-01-2010 22:43

nntan73.pdf (13.4 kB) , 28-01-2010 01:05

History

Updated by about 3 years ago

 • Category set to định dạng: font Việt, Nga,...
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to anhhk
 • Target version set to 2010_help

Updated by about 3 years ago

 • % Done changed from 0 to 50

Về nguyên tắc thì hai hệ thống TeX giống nhau phải cho ra cùng kết quả. Nhưng nếu các mẫu hyphenation khác nhau thì có thể cho kết quả khác nhau (xem ví dụ một mẫu dành cho tiếng Nga ở ctan). Sự khác nhau của các mẫu này có thể do việc cài hoặc nâng cấp MiKTeX không đồng bộ, hoặc do một số gói nào đó làm thay đổi.

Bạn thử thêm dòng sau đây vào trước \begin{document} và biên dịch lại tài liệu:

\hyphenation{при-вет}

Updated by nntan73 about 3 years ago

  Em đã thử nhưng không được. Thậm chí còn cài lại MiKTex 2.8, rồi so sánh hai bên có giống nhau không.Vẫn không đựoc.Chả hiểu tại sao nữa.

  Updated by about 3 years ago

  • Votes: -1/1

  nntan73 wrote:

  Em đã thử nhưng không được. Thậm chí còn cài lại MiKTex 2.8, rồi so sánh hai bên có giống nhau không.Vẫn không đựoc.Chả hiểu tại sao nữa.

  Bạn đã thử dùng \hyphenation như mình chỉ ra vẫn không được? Có thể cho mình xem phần tài liệu từ bắt đầu cho đến trước \begin{document} không? Cảm ơn.

  Updated by tuonglientex about 3 years ago

   có thể ký tự đó bị viết sau lệnh \texttt{}. Còn cách sửa khi bị " lòi " dòng khi dùng \texttt thì mình vẫn chưa biết.

   Updated by nntan73 about 3 years ago

    Đây ạ gui.tex

    Updated by nntan73 about 3 years ago

    Sao trong file nguồn là a còng, dán vô gửi lên lại là chữ khác nhỉ?

    Em xin gửi lại đoạn khai báo truớc \begin{document} của file nguồn.

    Updated by about 3 years ago

    nntan73 wrote:

    Sao trong file nguồn là a còng, dán vô gửi lên lại là chữ khác nhỉ?

    Bạn xem hướng dẫn về cách gõ bài viết: http://viettug.org/help/wiki_syntax.html. Khi nội dung quá dài thì bạn nên tạo tập tin để đính kèm.

    Em xin gửi lại đoạn khai báo truớc \begin{document} của file nguồn.

    Tài liệu của bạn rất tốt, biên dịch được với xelatex trên hệ thống Linux. Mình đã thử như sau đây (phần đầu vẫn giữ nguyên), và kết quả biên dịch với xelatex đúng như mình mong đợi (xem nntan73.pdf).

    \hyphenation{прив-ет}
    \begin{document}
    \begin{minipage}{.5\textwidth}
    привет привет привет привет привет привет привет привет привет привет привет
    привет привет привет привет привет привет привет привет привет привет привет
    привет привет привет привет привет привет привет привет привет привет привет
    привет привет привет привет привет привет привет привет привет привет привет
    привет привет привет привет привет привет привет привет привет привет привет
    привет привет привет привет привет привет привет привет привет привет привет
    привет привет привет привет привет привет привет привет привет привет привет
    привет привет привет привет привет привет привет привет привет привет привет
    \end{minipage}
    \end{document}
    

    Mình sẽ thử biên dịch trên hệ thống Windows và phản hồi lại nhé.

    Updated by nntan73 about 3 years ago

     Theo thiển ý của em thì với lệnh \hyphenation{прив-ет} nó chỉ xử lý chữ привет thôi, còn khi gặp các từ khác, nó sẽ không xử lí. Do đó nếu gặp một văn bản rất dài (tất nhiên là Tiếng Nga), em sợ rằng là khó có thể làm tốt được.

     Updated by nntan73 about 3 years ago

     • Votes: 1/1

     Em xem lại file log sau khi biên dịch, so sánh mấy dòng đầu tiên của nó thấy như sau

     Trên Windows Tiếng Nga

     This is XeTeX, Version 3.1415926-2.2-0.9995.1 (MiKTeX 2.8) (preloaded format=xelatex 2010.1.23) 28 JAN 2010 11:04
     entering extended mode
     **D:/MiKtex09032009/beamer_slides_simple1_tex/xetexNga.tex
     (D:/MiKtex09032009/beamer_slides_simple1_tex/xetexNga.tex
     LaTeX2e <2009/09/24>
     Babel <v3.8l> and hyphenation patterns for english, dumylang, nohyphenation, ge
     rman, ngerman, german-x-2009-06-19, ngerman-x-2009-06-19, french, russian, loaded.
     

     Trên Windows Tiếng Anh

     This is XeTeX, Version 3.1415926-2.2-0.9995.1 (MiKTeX 2.8) (preloaded format=xelatex 2010.1.23) 28 JAN 2010 11:04
     entering extended mode
     **D:/MiKtex09032009/beamer_slides_simple1_tex/xetexNga.tex
     (D:/MiKtex09032009/beamer_slides_simple1_tex/xetexNga.tex
     LaTeX2e <2009/09/24>
     Babel <v3.8l> and hyphenation patterns for english, dumylang, nohyphenation, ge
     rman, ngerman, german-x-2009-06-19, ngerman-x-2009-06-19, french loaded.
     

     Như vậy đã có sự khác nhau trong đoạn đầu tiên của file log ở trên Windows Tiếng Nga có phần tách từ russian, còn Tiếng Anh thì không.

     Cách khắc phục thế nào ạ?

     Updated by about 3 years ago

     • % Done changed from 50 to 70

     nntan73 wrote:

     Theo thiển ý của em thì với lệnh \hyphenation{прив-ет} nó chỉ xử lý chữ привет thôi, còn khi gặp các từ khác, nó sẽ không xử lí. Do đó nếu gặp một văn bản rất dài (tất nhiên là Tiếng Nga), em sợ rằng là khó có thể làm tốt được.

     Đúng thế :) Nhưng điều mình ngạc nhiên nhất là lệnh \hyphenation không có tác dụng (theo bài trả lời của bạn ở trên)

     Như vậy đã có sự khác nhau trong đoạn đầu tiên của file log ở trên Windows Tiếng Nga có phần tách từ russian, còn Tiếng Anh thì không. Cách khắc phục thế nào ạ?

     Woh, đây là ý mà mình bỏ qua (sau khi nhận tập tin tex mình mới nhớ ra rằng mình quên xin thêm tập tin .log) :D . Bạn chạy chương trình mo.exe từ Menu Run, sau đó vào phần ngôn ngữ và bổ sung thêm tiếng Nga là xong thôi.

     Updated by nntan73 about 3 years ago

     • Votes: 1/1

     Vấn đề đã được giải quyết. Như vậy em đã thêm russian vào. Biên dịch lại. Kết quả như ý muốn.
     Cám ơn các bác đã giúp đỡ.

     Updated by about 3 years ago

     • Due date set to 28-01-2010
     • Status changed from Assigned to Closed
     • % Done changed from 70 to 100
     • Resolution set to Fixed