This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #601

tràn lề khi dùng \texttt

Added by tuonglientex about 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 10-02-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: anhhk % Done:

100%

Category: định dạng: font Việt, Nga,...
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Cuối năm nay ở Hà Nội nóng quá, không khí Tết rất nhạt nhẽo... Không có việc gì làm em đành ngồi gõ TeX chơi, mong các bác rảnh tay gói bánh gỡ giúp.

Vấn đề của em là bị tràn lề khi dùng \texttt{}. Em muốn biết nguyên nhân và cách khắc phục ạ.


Related issues

duplicated by TeX - Problem #602: tràn lề khi dùng \texttt Rejected 10-02-2010

History

Updated by about 3 years ago

 • Category set to định dạng: font Việt, Nga,...
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to anhhk
 • Target version set to 2010_help
 • % Done changed from 0 to 10

Nội dung của lệnh bạn dùng có nhiều không?

Updated by tuonglientex about 3 years ago

  dạ tầm một đoạn trong môi trường quote

  Updated by about 3 years ago

  • % Done changed from 10 to 20

  tuonglientex wrote:

  Cuối năm nay ở Hà Nội nóng quá, không khí Tết rất nhạt nhẽo... Không có việc gì làm em đành ngồi gõ TeX chơi, mong các bác rảnh tay gói bánh gỡ giúp.

  Hi, ăn Tết với TeX coi bộ cũng hợp lý nhỉ :P

  Vấn đề của em là bị tràn lề khi dùng \texttt{}. Em muốn biết nguyên nhân và cách khắc phục ạ.

  Đây là đặc điểm của kiểu chữ typewritter và do nội dung quá nhiều để bố trí vừa trên một dòng. Cách khắc phục mình đề nghị như sau

  1. Sử dụng môi trường quote hoặc tương tự thay vì dùng \texttt trực tiếp (xem ví dụ cuối bài)
  2. Tăng / giảm độ rộng \textwidth bằng gói geometry (có thể thực hiện thông qua giảm left margin, right margin)
  3. Thực hiện thay đổi nội dung và xuống dòng bằng tay (bằng lệnh \\)
  4. Dùng một số kiểu chữ "nhái" theo typewritter (xem VnTeX font selection)
  5. Thay đổi hyphenation (nhưng cách này mất công)

  Mình đưa ra một ví dụ về cách thay đổi font mà không dùng trực tiếp lệnh \texttt

  \begingroup % cũng có thể dùng \begin{minipage}{0.9\textwidth}
  \fontfamily{\ttdefault}
  \selectfont
  % nội dung gõ vào đây
  % nội dung gõ vào đây
  \endgroup
  

  Updated by tuonglientex about 3 years ago

  • Votes: 1/1

  Em đã dùng được tốt với: \begin{minipage}. Cảm ơn ạ.

  Updated by about 3 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 20 to 100
  • Resolution set to Fixed