This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #605

Điều chỉnh các block trong trình chiếu beamer

Added by about 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 24-02-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: trình diễn: beamer
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 2/2

Description

Phải nói mình dùng beamer lâu lắm rồi..có thể chạy rất ngon lành nhưng có một vấn đề mình muốn chia sẽ cùng mọi người...
Các block trong trình chiếu beamer đôi lúc mình muốn điều chỉnh theo ý thích (chiều dài, vị trí), nhưng vẫn chưa có đáp án.
Rất mong nhận được ý kiến của mọi người...

History

Updated by tanphu about 3 years ago

 • Votes: 1/1

Chia frame thành nhiều cột, sau đó đặt block trong từng cột thì độ rộng của block sẽ đúng bằng độ rộng của cột. Thông thường thì độ cao của block sẽ được xác định tự động tùy vào nội dung trong block nhiều hay ít, nếu muốn can thiệp bạn có thể tạo các khoảng trắng dọc để thay đổi độ cao của block. Mình có vài cách vừa nói trên hơi "tà đạo" một chút. Thông thường cứ để beamer làm tự động thì kết quả cũng đẹp rồi, yêu cầu của bạn có vẻ khó tính quá!

Updated by about 3 years ago

 • Category set to trình diễn: beamer
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to changed from vanchutr to tanphu
 • Target version set to 2010_help
 • % Done changed from 0 to 20

Updated by about 3 years ago

  tanphu wrote:

  Chia frame thành nhiều cột, sau đó đặt block trong từng cột thì độ rộng của block sẽ đúng bằng độ rộng của cột. Thông thường thì độ cao của block sẽ được xác định tự động tùy vào nội dung trong block nhiều hay ít, nếu muốn can thiệp bạn có thể tạo các khoảng trắng dọc để thay đổi độ cao của block. Mình có vài cách vừa nói trên hơi "tà đạo" một chút. Thông thường cứ để beamer làm tự động thì kết quả cũng đẹp rồi, yêu cầu của bạn có vẻ khó tính quá!

  Em cám ơn a nhiều nha... việc chia cột thì e cũng đã nghĩ tới rồi nhưng e vẫn muốn can thiếp vào việc điều chỉnh các block ấy mà....

  Updated by tuonglientex about 3 years ago

   Mình dùng block trong Beamer và thấy nó tự điều chỉnh độ dài theo lượng văn bản ở trong, nếu muốn thay đổi chắc phải sửa mã nguồn quá. Cái này thì ngoài tầm của người dùng TeX bình thường.

   Updated by about 3 years ago

    tuonglientex wrote:

    Mình dùng block trong Beamer và thấy nó tự điều chỉnh độ dài theo lượng văn bản ở trong, nếu muốn thay đổi chắc phải sửa mã nguồn quá. Cái này thì ngoài tầm của người dùng TeX bình thường.

    Nếu vậy thì bạn tự giới hạn độ rộng của lượng văn bản ở trong xem. Bỏ vào minipage chẳng hạn (tất nhiên, làm vậy thì không có hiệu ứng tốt rồi), hoặc là xuống dòng... Mình không chắc nhưng đây là ý tưởng có thể thực hiện được.

    Updated by tuonglientex about 3 years ago

     Cái cách này chắc là khả thi nhất rồi.

     Updated by about 3 years ago

     • Status changed from Assigned to Closed
     • % Done changed from 20 to 100
     • Resolution set to Fixed