This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #625

Winshell bị lỗi gì hỉ!

Added by nqt about 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 06-03-2010
Priority: Normal Due date: 14-03-2010
Assigned to: nqt % Done:

100%

Category: trình soạn thảo: winshell
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Hi! Trước đây, khi mở một file tex bằng winshell thì lúc biên dịch bằng \latex nếu có thiếu gói nào thì, winshell kết hợp với MiKTeX Package Manager (trình quản lí các gói) tự động cài đặt bổ sung.

Sau đó, hổng biết mình có chỉnh sửa gì trong winshell! Bây giờ không hiểu: mình đụng gì mà winshell không còn tự động kết hợp để nạp gói cho file tex nữa!

PS: Mình thử biên dịch bằng chương trình VieTeX 2.8 của thầy H. Điển! Ok mà!

Bạn nào có gặp tình huống giống mình chưa?

hinh1.png (232.3 kB) nqt, 07-03-2010 18:22

History

Updated by about 3 years ago

 • Due date set to 14-03-2010
 • Category set to trình soạn thảo: winshell
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to anhhk
 • Target version set to 2010_help

Chạy chương trình quản lý gói của miktex (vào Start -> Programs -> MiKTeX -> Package Manager), sau đó đánh dấu chọn cài đặt gói tự động (install package on the fly).

Updated by nqt about 3 years ago

Hi! Mình hổng biết dòng install package on the fly nằm ở đâu? Mình kèm hình vẽ minh họa đây

Updated by about 3 years ago

  nqt wrote:

  Hi! Mình hổng biết dòng install package on the fly nằm ở đâu? Mình kèm hình vẽ minh họa đây

  Thiết lập đúng rồi đó. Bạn thử chạy lại winshell xem thử các gói bị thiếu có được cài thêm không.

  Trục trặc thì làm ơn gửi lên đây tập tin .log.

  Updated by about 3 years ago

  • Assigned to changed from anhhk to nqt

  Winshell đã có phiên bản mới. nqt kiểm tra xem có gặp lại lỗi này hay không nhé. Cảm ơn.

  Updated by nqt about 3 years ago

   Cảm ơn anh! Được rồi! Winshell đã tự động nạp gói được rồi!

   Updated by about 3 years ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • % Done changed from 0 to 100
   • Resolution set to Fixed