This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #626

Sự khó khăn khi update mới cho các gói trong TeX!

Added by nqt about 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Rejected Start Date: 07-03-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: -- chủ đề khác
Target version: 2010_help
Resolution: Rejected
Votes: 1/1

Description

Hi! Mình biết rằng: việc update cho các gói là sự cần thiết để cải tiến và nâng cấp thêm ``tính năng'' cho gói nào đó mà ta đang sử dụng!
Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì việc update này gây nên sự xung đột của các gói! Hic!
Ví dụ nè:
Mình muốn chèn hình TIGER-BEER.eps. Kết hợp với gói epspdfconversion.sty (có chức năng chuyển file .eps thành file .pdf)

\documentclass{article}
\usepackage{epspdfconversion}
\begin{document}
\includegraphics{TIGER-BEER}
\end{document}

Khi trước, chưa cập nhật hì OK! Bây giờ cập nhật cho pdftex thì nó báo lỗi (mình đọc file .log và thấy)!
Đó là một ví dụ (Mình chưa biết cách khắc phục ngoài cách cài lại MiKTeX và khỏi update cho gói)
Còn một số trường hợp khác (cứ biên dịch file tex, nếu nó đòi thì cứ OK! OK! là được)

TIGER-BEER.eps (55 kB) nqt, 07-03-2010 18:42

thithutex3.log (7.4 kB) nqt, 07-03-2010 18:42

History

Updated by about 3 years ago

  • Category set to -- chủ đề khác
  • Status changed from New to Rejected
  • Target version set to 2010_help
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Rejected

Updated by about 3 years ago

    {{{allow nqt}}}

    nqt đặt ra chủ đề này mà mình không hiểu nội dung, không biết nqt muốn nói / hỏi gì, nên mình Rejected. Có gì thì nqt chỉnh lại nhé. Thanks. -- kyanh