This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #627

giúp em làm CV

Added by tuonglientex about 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 08-03-2010
Priority: Normal Due date: 14-03-2010
Assigned to: anhhk % Done:

100%

Category: hình vẽ: nói chung
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Em tuy chưa ra trường nhưng cũng thử đi làm xem sao ( nghề biên tập sách). Họ yêu cầu nộp CV, trong có cả ảnh nữa. Vậy mà em thấy một số CV làm bằng TeX không chứa ảnh chân dung. Có ai có thể thiết kế thêm chỗ chèn ảnh cho em được không ? Xin cảm ơn.


Related issues

related to TeX - Problem #458: xung khắc giữa các gói? Closed 16-08-2009

History

Updated by about 3 years ago

 • Due date set to 14-03-2010
 • Category set to hình vẽ: nói chung
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to anhhk
 • Target version set to 2010_help
 • % Done changed from 0 to 10

Viết CV thì bạn dùng Lyx hay OpenOffice (dùng font Palatino) cho nó nhanh và đẹp (sau này viết lại CV chỉ cần chỉnh tí xíu). Viêt bằng TeX thì rắc rối hơn nhỉ ;)

Để chèn hình thì bạn có thể dùng wrapfig như ở #458 (bài của bạn đấy), hoặc vài ví dụ trong trang cũ: http://viettug.org/thread.592.html

Updated by tuonglientex about 3 years ago

  Em tìm được trang này và dùng khá tốt, mọi người tham khảo ạ. [[http://www.tjansson.dk/?p=604]]

  Updated by about 3 years ago

  • % Done changed from 10 to 90

  tuonglientex wrote:

  Em tìm được trang này và dùng khá tốt, mọi người tham khảo ạ. http://www.tjansson.dk/?p=604

  Cảm ơn tuonglientex. Trong trang đã chỉ ra, người ta cũng dùng wrapfig mà :)

  Mình thì toàn dùng openoffice để viết CV thôi :P

  Updated by about 3 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 90 to 100
  • Resolution set to Fixed