This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #629

Kí hiệu tam giác đồng dạng

Added by toanphuong about 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 14-03-2010
Priority: Normal Due date: 19-03-2010
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: định dạng: công thức toán
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Mình đang soạn một tài liệu hình học cấp 2 và gặp khó khăn không biết dùng lệnh nào để in ra kí hiệu tam giác đồng dạng giống như sách giáo khoa, mong mọi người giúp đỡ.

History

Updated by about 3 years ago

 • Due date set to 19-03-2010
 • Category set to định dạng: công thức toán
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to tanphu
 • Target version set to 2010_help

Updated by tuonglientex about 3 years ago

 • Votes: 1/1

Lâu quá rồi không đụng đến toán... bác xem lệnh \sim có được không nhé. Nếu muốn đậm thì dùng \boldsymbol{\sim} nhé.

Updated by toanphuong about 3 years ago

  Kí hiệu đồng dạng đúng phải là chữ S nằm ngang, còn \sim là dấu ngã (có sự khác nhau giữa chữ S nằm ngang và dẫu ngã đấy).

  Updated by tuonglientex about 3 years ago

  • Votes: 1/1

  đấy, dốt toán nó khổ thế... bác dùng \backsim xem nào. :d

  Updated by toanphuong about 3 years ago

   Chắc là dùng tạm backsim, nó cũng không giống trong sách giáo khoa lắm.

   Updated by about 3 years ago

   • % Done changed from 0 to 70

   toanphuong wrote:

   Chắc là dùng tạm backsim, nó cũng không giống trong sách giáo khoa lắm.

   Bạn tìm trong tài liệu Symbol này xem: Symbols-A4.pdf

   Mình cũng không nhớ rõ về dấu đồng dạng, nhưng có thể dùng \backsimeq (có cả dấu gạch dưới)

   Updated by toanphuong about 3 years ago

    Thực ra yêu cầu cũng không khắc khe lắm, dùng \backsim là ổn rồi.

    Updated by tanphu about 3 years ago

     Mình nghĩ \backsim đã đáp ứng tốt nhất yêu cầu này rồi. Mình cũng dùng lệnh này.

     Updated by about 3 years ago

     • Status changed from Assigned to Closed
     • % Done changed from 70 to 100
     • Resolution set to Fixed

     Updated by hptnhlandaiky about 3 years ago

     • Votes: 1/1

     Theo mình đúng là dùng \backsim, mình xài cái này: http://detexify.kirelabs.org/classify.html. Vẽ chữ ngã ngược là trả kết quả liền