This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #630

Bibtex không hiện hết nội dung trong lệnh

Added by tuonglientex about 3 years ago. Updated almost 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 18-03-2010
Priority: Normal Due date: 20-03-2010
Assigned to: anhhk % Done:

100%

Category: bảng: index, bibtex
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Em đang tạo tài liệu tham khảo bằng bibtex mà sao lệnh pages="" không hiện trong sản phẩm dù đã chạy nhiều lần. Em phải gửi file nào lên để kiểm tra ạ? Xin cảm ơn

bib.bib (1.6 kB) tuonglientex, 18-03-2010 05:53

History

Updated by about 3 years ago

 • Due date set to 20-03-2010
 • Category set to bảng: index, bibtex
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to anhhk
 • Target version set to 2010_help

tuonglientex wrote:

Em đang tạo tài liệu tham khảo bằng bibtex mà sao lệnh pages="" không hiện trong sản phẩm dù đã chạy nhiều lần. Em phải gửi file nào lên để kiểm tra ạ? Xin cảm ơn

Bạn gửi tập tin .bst (để định dạng, nếu có) và tập tin .bib. Nếu trong tài liệu có đề cập tới những gói nào liên quan tới bibtex thì bạn cung cấp thông tin luôn.

Updated by tuonglientex about 3 years ago

Em gửi tập tin .bib.

Updated by about 3 years ago

 • % Done changed from 0 to 50

tuonglientex wrote:

Em gửi tập tin .bib.

 1. Trong tập tin bib.bib của bạn có một số chỗ chưa đúng (title="..." thay vì title"...", tức là phải có dấu bằng sau title)
 2. Do không có tập tin .bst (bibtex style) nào được chỉ ra, nên bạn đã sử dụng plain.bst (có sẵn trong hệ thống TeX). Theo định dạng này, đối với kiểu sách thì không in ra các thông tin về số trang tham khảo, nhưng với kiểu article chẳng hạn, thì sẽ có thông tin về số trang.
 3. Nếu bạn muốn biết thêm thì hãy tìm và mở tập tin plain.bst lên xem, cũng khá dễ hiểu (nhưng viết cho đúng thì hơi khó vì cú pháp của nó rất lạ). Một gợi ý là tìm đến chỗ FUNCTION {book} hoặc FUNCTION {article} để coi. Để điều chỉnh thì bạn nhớ đổi tên tập tin plain.bst thành tên khác và đặt trong thư mục của bạn, sau đó dùng lệnh \bibliographystyle{abc} để chỉ ra.
 4. Nếu không phải viết báo hoặc theo các yêu cầu của phía người nhận thì bạn nên đọc và tìm hiểu biblatex là phiên bản hiện đại và dễ điều chỉnh của bibtex.

Updated by tuonglientex about 3 years ago

  em có tìm được cách sử dụng và download biblatex nhưng mà chưa biết cho cái ông biblatex này vào đâu (cài đặt). Mọi lần em toàn để luôn vào folder chứa file cần chạy nhưng lần này không làm thế được. Hơn nữa tại sao em không cài được biblatex từ MPM như các gói khác, mặc dù gói này có trên CTAN ?

  Updated by about 3 years ago

   tuonglientex wrote:

   em có tìm được cách sử dụng và download biblatex nhưng mà chưa biết cho cái ông biblatex này vào đâu (cài đặt). Mọi lần em toàn để luôn vào folder chứa file cần chạy nhưng lần này không làm thế được. Hơn nữa tại sao em không cài được biblatex từ MPM như các gói khác, mặc dù gói này có trên CTAN ?

   Cái này là MiKTeX không hỗ trợ: mình không chắc nhưng theo mình biết là biblatex đang phát triển ở dạng beta (chưa công bố bản chính thức).

   Updated by tuonglientex about 3 years ago

   • Votes: 1/1

   Em đã dùng được biblatex, phần cài đặt vào MikTeX xin xem ở [[http://brainfukk.blogspot.com/2009/09/howto-install-biblatex-with-miktex.html]]

   Updated by about 3 years ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • % Done changed from 50 to 100
   • Resolution set to Fixed

   Updated by tuonglientex almost 3 years ago

   • Votes: 1/1

   Cách làm trên trang web kia khá phức tạp... nếu không được các bạn giải nén trực tiếp biblatex rồi mở root, add thêm vào rồi refresh FNDB cũng ngon lành.