This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #650

Dùng font với vnTeX

Added by tuonglientex almost 3 years ago. Updated almost 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 28-03-2010
Priority: Normal Due date: 29-03-2010
Assigned to: - % Done:

100%

Category: định dạng: font Việt, Nga,...
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Cho em hỏi: nếu chỉ sử dụng \usepackage{vntex} thì file xuất cho ra kết quả là font nào (em chỉ nhận biết được loại có chân và không chân)? Nếu muốn dùng Time new roman thì phải làm thế nào ạ? Hay là đang dùng Timenewroman rồi mà không biết?


Related issues

related to TeX - Problem #404: XeTeX trong linux Closed 21-04-2009

History

Updated by almost 3 years ago

 • Due date set to 29-03-2010
 • Category set to định dạng: font Việt, Nga,...
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to 3
 • Target version set to 2010_help
 • % Done changed from 0 to 10
 1. kết quả xuât là font riêng của VnTeX (thường lấy một bộ font gốc rồi vẽ thêm các dấu)
 2. bạn tìm về xetex trên diễn đàn này với câu trả lời thứ hai, hoặc tìm các font tương tự có trong VnTeX. Xem trong VnTeX font selection.

Updated by ngocson almost 3 years ago

 • Votes: 1/1

Đoạn mã sau cho font tương tự như Times New Roman (với unicode)

\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{times}

Về danh sách các font được hỗ trợ trong Tiếng Việt, bạn có thể tìm thấy trong doc của bản phân phối đầy đủ, hoặc tải về ở ctan.org

tuonglientex wrote:

Cho em hỏi: nếu chỉ sử dụng usepackage{vntex} thì file xuất cho ra kết quả là font nào (em chỉ nhận biết được loại có chân và không chân)? Nếu muốn dùng Time new roman thì phải làm thế nào ạ? Hay là đang dùng Timenewroman rồi mà không biết?

Updated by tuonglientex almost 3 years ago

  Xin cảm ơn sự giúp đỡ nhanh chóng và hiệu quả của Z và ngocson, e đã giải quyết xong vấn đề này. Tuy nhiên để nhìn chữ đoán font thì vẫn chưa đủ trình :).

  Updated by almost 3 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 10 to 100
  • Resolution set to Fixed